• با کدام خواستگارتان خوشبخت می‌شوید

  سلامت نیوز:اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، این مطلب را بخوانید. به گزارش سلامت نیوز به نقل از تبیان شاهزاده سوار بر اسب سفیدتان را چطور تصور می کنید؟ مردی که توان خوشبخت کردن شما را دارد، کیست؟ مردی است که به همه خواسته هایتان چشم می گوید؟ یا فرد مقتدری است که همه تصمیم ها را یک تنه می گیرد و با آمدنش، خیالتان را برای همیشه راحت می کند؟ قطعا همه شمایی که این مطلب را می خوانید، مرد رویایی تان را به یک شکل تصویر نمی کنید.

  در حالی که سلطه گر ها تنها در کنار فردی بله قربان گو احساس آرامش می کنند. اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، ادامه این مطلب را بخوانید.
  با کدام یک خوشبخت می شوید؟
  افسانه هایی را که می گویند مرد ها عاشق زن های جسور می شوند یا اینکه هر مردی دوست دارد زنی سر به راه داشته باشد که جز چشم چیزی نمی گوید ، فراموش کنید. این را که یک زن و مرد در کنار هم زندگی خوب و کم تنشی داشته باشند، نمی توان با چنین تعریف های کلی پیش بینی کرد و گفت: اگر هر مردی با یک زن بله قربان گو ازدواج کند خوشبخت می شود.
  تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا اندازه ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم.
  آنچه می تواند دوام و آرامش یک رابطه را تنظیم کند، مناسب بودن ترکیب یک زوج با یکدیگر است؛ یعنی ممکن است هرکدام از این افراد، در صورت ازدواج با شخص دیگری رابطه ناخوشایند را تجربه کنند، اما در کنار یکدیگر، به دلیل مناسب بودن ترکیب و هماهنگ بودن روحیاتشان با هم، زندگی موفقی را بسازند. آدم ها را از نظر الگوی ارتباط میان فردی به دو گروه می توان تقسیم کرد. یک گروه سلطه گر هستند و گروه دیگر سلطه پذیر. اما نباید فراموش کرد که این الگو های رفتاری را در همه لحظات زندگی و در هر شرایطی به نمایش نمی گذارند.
  به عبارت دیگر، افراد سلطه پذیر در همه روابطشان از این الگو استفاده نمی کنند بلکه در رابطه میان فردی با جنس مخالف، این الگو را در پیش می گیرند و ممکن است با وجود چنین روحیه ای در شرایط دیگر، نقش یک سلطه پذیر را بازی کنند. قرار گرفتن فرد سلطه گر، با فرد سلطه پذیر در یک رابطه ترکیب خوبی را ایجاد می کند. شاید دیگران رابطه ای را که مرد در آن سلطه دارد، مردسالارانه خطاب کنند، اما اگر زن این رابطه، سلطه پذیر باشد و نه به خاطر ترس و اجبار، که به خاطر میلش به تحت سلطه قرار گرفتن در آن رابطه بماند، خطری زندگی زناشویی شان را تهدید نمی کند.
  شاید از نظر دیگران مرد سلطه پذیر، به اصطلاح مرد زن ذلیلی باشد، اما اگر این مرد هم، نه به خاطر ترس یا اجبار، بلکه به اختیار خود و با میل و رغبت در این رابطه مانده باشد، می توان گفت: ترکیب او با زنی سلطه گر، ترکیبی متناسب و ایده ال است.
  سلطه پذیر ها چه کسانی هستند؟
  آن ها دوست دارند حمایت شوند و در جست و جوی یک مراقب هستند.سلطه پذیر ها قدرت را در زندگی به دست فرد مقابلشان می دهند تا او زندگی شان را جلو ببرد.آن ها از اینکه کسی به جایشان تصمیم بگیرید یا به آن ها امر و نهی کند، ناراحت نمی شوند.بازی سلطه پذیر ها باخت- برد است. آن ها ترجیح می دهند در یک تعامل و به تعبیری یک بازی، خودشان ببازند و همسرشان برنده همیشگی باشد.
  سلطه گر ها چه کسانی هستند؟
  افراد سلطه گر، عاشق تسلط و قدرت هستند.آن ها می خواهند همان کسی باشند که رابطه را به پیش می برد و تصمیم های ریز و درشت را می گیرد.سلطه گر ها اهل بازی برد- باخت هستند؛ یعنی در هر بازی و تعاملی، باید آن ها برنده و فرد مقابلشان بازنده باشد.این افراد از تکنیک به در می گویم تا دیوار بشنود استفاده می کنند و پیام ها را به شکل غیرمستقیم به طرف مقابلشان منتقل می کنند.در پیام غیرمستقیمی که صادر می کنند، مفهوم ضمنی از خشم نهفته است و فرد مقابل به خاطر آشنا بودن با لحن و شیوه نگاه سلطه گر، این خشم را متوجه می شود.
  وقتی زور می گوید، شاکی می شوید؟این سکه روی دیگر هم دارد. اگر زن و مردی که سلطه پذیر نیستند، با فردی سلطه گر زندگی کنند و به خاطر اجبار، ترس از تنها شدن یا مسائلی از این دست تسلط همسرشان را بپذیرند، ترکش های این پذیرش اجباری، رابطه شان را دچار مشکل می کند.
  ابراز خشم منفعلانه، یکی از واکنش های شایع به این موضوع است. خشمی که منفعلانه بروز می کند، خود را به شکل مخالفت های پنهان و غرولند نشان می دهد. زنی که می داند همسرش انتظار به موقع آماده بودن شام را دارد، خشمش را با بی پاسخ گذاشتن این انتظار نشان می دهد.
  شاید او آشکارا با این خواسته همسرش مخالفت نکند، اما یک شب به بهانه نبود ماده غذایی خاص در خانه، یک شب به بهانه بیماری و گریه کردن بچه و شب دیگر هم با عذر و بهانه ای دیگر از آماده کردن غذا طفره می رود.
  یا مردی که در ظاهر به همه خواسته های همسرش بله می گوید و از او حساب می برد، با برآورده نکردن نیاز های عاطفی همسرش- مثل توجه نکردن به او یا ابراز نکردن محبت کلامی- خشمش را نشان می دهد و ناخودآگاه از او انتقام می گیرد.
  به در می گوید که دیوار بشنود؟
  پیام رسانی غیرمستقیم یکی از رفتار های شایع این گونه افراد است. یک فرد در پیامی مستقیم می تواند به فرد مقابلش بگوید: من از تو ناراحتم! در این شیوه پیام رسانی، از ضمایر من و تو استفاده شده و مشخص است که فرد در پیامش چه کسی را خطاب قرار می دهد. همچنین در چنین پیامی مشخص است که فرد به چه موضوعی اشاره می کند. ناراحتی موضوع مشخصی است که فرد در پیامش آن را مطرح کرده است. این در حالی است که در پیام رسانی غیرمستقیم، افراد بیشتر از ضمیر سوم شخص استفاده می کنند و با مثال زدن و حکایت تعریف کردن، موضوع را به شکلی غیرمستقیم طرح می کنند.
  گاهی رئیس است، گاهی مرئوس؟
  برای اینکه فردی به سلطه گر یا سلطه پذیر تبدیل شود، چند عامل در کنار هم نقش بازی می کنند. شخصیت هر فرد از یک سو تحت تاثیر وارثت است و از دیگر سو تحت تاثیر محیط. شرایط خانوادگی که فرد در آن زندگی کرده، محیط اجتماعی و تجربیاتی که در جریان زندگی داشته، می تواند در تبدیل شدنش به هر کدام ازاین شخصیت ها نقش داشته باشد.
  تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا اندازه ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم. برای مثال، همسر سلطه گری که حتی تصمیم های شخصی زندگی همسرش را هم به تنهایی می گیرد، وقتی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابان متوقف می شود، به یک سلطه پذیر تبدیل می شود.
  همین فرد ممکن است وقتی رییس یک اداره می شود، دوباره نقش سلطه گر را بازی کند، اما زمانی که در دانشگاه، سر کلاس یک استاد بزرگ می نشیند، دوباره سلطه پذیر شود. با توجه به این موضوع، می توان به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کرد. گفتیم که هر فرد با توجه به شرایطی که در آن قرار می گیرد، سلطه پذیر یا سلطه گر می شود. در چنین وضعیتی می توان گفت که یک زن سلطه پذیر، بعد از ازدواج از همسرش مردی سلطه گر می سازد. در حالی که ممکن بود چنین مردی بعد از ازدواج با یک زن سلطه گر، رفتار های حاکی از قدرت طلبی را نشان ندهد.
  درست یا نادرست
  اگر با سلطه گر ها ازدواج کنید، کارتان به طلاق می کشد. محققان در بررسی هایشان به یک نتیجه عجیب دست پیدا کردند. آن ها دریافتند که زندگی با یک همسر سلطه گر می تواند دوام رابطه را تضمین کند و حتی به تولد و پرورش فرزندان بیشتر بینجامد. با توجه به بررسی های انجام شده، ازدواج هایی که در آن ها یکی از طرفین سلطه گر بوده از رابطه هایی که برابری و اشتراک نظر در آن ها مبنای تصمیم گیری بوده، دوام بیشتری داشته اند.
  در میان همین آشنایان محدودتان، خیلی ها با همسری سلطه گر زندگی می کنند. محققان گفته اند که تقریبا در یک چهام روابط زن و شوهری، یکی از زوج ها سلطه گر بوده است. سلطه پذیر ها قربانی خشونت خانگی می شوند.
  از نظر محققان قرار گرفتن در رابطه ای که در آن یکی از طرفین سلطه گر است، الزاما به معنای زندگی در شرایط خشونت آمیز نیست. به عبارت دیگر، در صورتی که فردی که سلطه پذیر نیست، با همسری سلطه گر زندگی کند و به خاطر شرایط خاص و محدودیت هایش به قدرت طلبی او تن دهد، می توان گفت که این فرد قربانی خشونت خانگی شده، اما اگر فردی با سلطه جویی های همسرش مخالفتی نداشته باشد و به خاطر ویژگی های شخصی اش آن ها را آزاردهنده تلقی نکند، نمی توان حرفی از خشونت به میان آورد.
  عاقبت زندگی با آدم های سلطه گر، مدام جنگ و دعوا کردن است. با توجه به نتایج اعلام شده، در چنین شرایطی زن و شوهر با آرامش بیشتری در کنار هم زندگی می کنند، کمتر با هم درگیر می شوند و بیشتر به صاحب فرزند شدن تمایل نشان می دهند. منبع: همشهری

  ادامه نوشته »
 • دل بستن به زنی با این خصوصیات اخلاقی اشتباه است

 • تبدیل باغ‌ها به باغ‌های مصنوعی

 • اولین پریود پس از زایمان چه زمانی است و چه تفاوتی با قبل دارد

 • کشف ۲۴۰ کیلو تریاک در زیر بار هنداونه

 • خوراکی‌هایی که عمر دیابتی‌ها را طولانی می‌کند

  سلامت نیوز:یکی از مشکلاتی که دیابتی ها با آن مواجه هستند رژیم غذایی متفاوتی است که باید برای جلوگیری از شدت بیماری استفاده کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، همه غذا ها به یک اندازه سالم نیستند، احتمال می رود سبزی ها بر سلامتی تاثیر بیشتری داشته باشد و به طور کلی غذا هایی که شاخص گلیسمی پایین تری دارند برای افراد دیابتی توصیه می شود. غذا ها معمولا حاوی مواد مغذی و مقداری گلیسمی هستند که بر کنترل سلامتی موثر است و سطح قند خون را حفظ می کند. در ادامه ۴ غذایی گه برای دیابتی ها مناسب است معرفی می کنیم. گوجه فرنگی بخورید تا بیماری قلبی نگیرید گوجه فرنگی خام یا پخته حاوی مقدار زیادی لیکوپن است که این ماده به کاهش ابتلا به انواع سرطان و بیماری های قلبی کمک می کند، یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ نشان داد ۲۰۰ گرم گوجه خام معادل یک و نیم گوجه متوسط، به کاهش فشار خون در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ کمک می کند، محققان همچنین دریافتند گوجه فرنگی در کاهش خطرات بیماری قلبی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ موثر است. بلوبری و انواع توت ها گزینه ویژه برای دیابتی ها بلوبری حاوی آنتی اکسیدان های قوی است علاوه بر آن سایر انواع بری ها مقدار زیادی آنتی اکسیدان دارند که به کاهش خطر بیماری های قلبی و سرطان می انجامد همچنین از مشکلات التهابی جلوگیری می کند، توت فرنگی، تمشک و بلک بری بهترین انتخاب برای افراد دیابتی هستند. منابع ویتامین سی برای قندخونی ها گریپ فروت و پرتقال منبع غنی از فیبر هستند و مصرف میوه نسبت به نوشیدن آب آن تاثیر بیشتری بر سلامت دارد، مطالعه ای در سال ۲۰۰۸ نشان داد که مرکبات کم ترین خطر را برای خانم های دیابتی دارد، اما نوشیدن آب میوه منجر به افزایش خطرات می شود، پرتقال به طور متوسط جی آی ۴۰ دارد درحالی که آب پرتقال جی آی ۵۰ دارد، در بین مرکبات کم ترین جی آی راگریپ فروت دارد که میزان آن ۲۵ است. دیابتی ها حبوبات بخورند حبوبات یکی از مواد مغذی طبیعی است که مقدار زیادی فیبر و پروتئین دارد و بهترین انتخاب برای گیاه خواران محسوب می شود، این گروه از افراد با مصرف حبوبات می توانند مواد معدنی مورد نیاز ازجمله منیزیم و پتاسیم را از این خوراکی دریافت کنند، جی آی دانه سویا حدود ۱۶ است که برای دیابتی ها مفید است. مطالعه ای در سال ۲۰۱۲ نشان داد حبوبات بهترین منبع برای کنترل سطح گلیسمی افراد دیابتی نوع ۲ است و منجر به کاهش بیماری های ناشی از عروق کرونری می شود. سلامت پوست و استخوان خود را تضمین کنید ماهی سالمون دارای مقدار زیادی اسید چرب امگا ۳ است که به کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی کمک می کند، این ماهی همچنین حاوی سلنیوم و ویتامین دی است که به سلامت مو، پوست، ناخن و استخوان ها کمک می کند، به دلیل آنکه ماهی و دیگر غذا های پروتئینی کربوهیدرات ندارند، سطح قند خون را کاهش می دهند، افزودن ماهی به رژیم غذایی به گوارش کند غذا ها و احساس سیری کمک می کند. روغن ماهی یکی دیگر از منابع دارای اسید چرب امگا ۳ است که می توان آن را به صورت مکمل های غذایی هم دریافت کرد.

  ادامه نوشته »
 • تولید نان‌های صنعتی،راهکاری برای کاهش نمک در نان‌ها

 • زولبیا و بامیه قهوه‌ای یا کدر نخورید

تازه های مجله سلامت سبز

با کدام خواستگارتان خوشبخت می‌شوید

سلامت نیوز:اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، این مطلب را بخوانید. به گزارش سلامت نیوز به نقل از تبیان شاهزاده سوار بر اسب سفیدتان را چطور تصور می کنید؟ مردی که توان خوشبخت کردن شما را دارد، کیست؟ مردی است که به همه خواسته هایتان چشم می گوید؟ یا فرد مقتدری است که همه تصمیم ها را یک تنه می گیرد و با آمدنش، خیالتان را برای همیشه راحت می کند؟ قطعا همه شمایی که این مطلب را می خوانید، مرد رویایی تان را به یک شکل تصویر نمی کنید.

در حالی که سلطه گر ها تنها در کنار فردی بله قربان گو احساس آرامش می کنند. اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، ادامه این مطلب را بخوانید.
با کدام یک خوشبخت می شوید؟
افسانه هایی را که می گویند مرد ها عاشق زن های جسور می شوند یا اینکه هر مردی دوست دارد زنی سر به راه داشته باشد که جز چشم چیزی نمی گوید ، فراموش کنید. این را که یک زن و مرد در کنار هم زندگی خوب و کم تنشی داشته باشند، نمی توان با چنین تعریف های کلی پیش بینی کرد و گفت: اگر هر مردی با یک زن بله قربان گو ازدواج کند خوشبخت می شود.
تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا اندازه ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم.
آنچه می تواند دوام و آرامش یک رابطه را تنظیم کند، مناسب بودن ترکیب یک زوج با یکدیگر است؛ یعنی ممکن است هرکدام از این افراد، در صورت ازدواج با شخص دیگری رابطه ناخوشایند را تجربه کنند، اما در کنار یکدیگر، به دلیل مناسب بودن ترکیب و هماهنگ بودن روحیاتشان با هم، زندگی موفقی را بسازند. آدم ها را از نظر الگوی ارتباط میان فردی به دو گروه می توان تقسیم کرد. یک گروه سلطه گر هستند و گروه دیگر سلطه پذیر. اما نباید فراموش کرد که این الگو های رفتاری را در همه لحظات زندگی و در هر شرایطی به نمایش نمی گذارند.
به عبارت دیگر، افراد سلطه پذیر در همه روابطشان از این الگو استفاده نمی کنند بلکه در رابطه میان فردی با جنس مخالف، این الگو را در پیش می گیرند و ممکن است با وجود چنین روحیه ای در شرایط دیگر، نقش یک سلطه پذیر را بازی کنند. قرار گرفتن فرد سلطه گر، با فرد سلطه پذیر در یک رابطه ترکیب خوبی را ایجاد می کند. شاید دیگران رابطه ای را که مرد در آن سلطه دارد، مردسالارانه خطاب کنند، اما اگر زن این رابطه، سلطه پذیر باشد و نه به خاطر ترس و اجبار، که به خاطر میلش به تحت سلطه قرار گرفتن در آن رابطه بماند، خطری زندگی زناشویی شان را تهدید نمی کند.
شاید از نظر دیگران مرد سلطه پذیر، به اصطلاح مرد زن ذلیلی باشد، اما اگر این مرد هم، نه به خاطر ترس یا اجبار، بلکه به اختیار خود و با میل و رغبت در این رابطه مانده باشد، می توان گفت: ترکیب او با زنی سلطه گر، ترکیبی متناسب و ایده ال است.
سلطه پذیر ها چه کسانی هستند؟
آن ها دوست دارند حمایت شوند و در جست و جوی یک مراقب هستند.سلطه پذیر ها قدرت را در زندگی به دست فرد مقابلشان می دهند تا او زندگی شان را جلو ببرد.آن ها از اینکه کسی به جایشان تصمیم بگیرید یا به آن ها امر و نهی کند، ناراحت نمی شوند.بازی سلطه پذیر ها باخت- برد است. آن ها ترجیح می دهند در یک تعامل و به تعبیری یک بازی، خودشان ببازند و همسرشان برنده همیشگی باشد.
سلطه گر ها چه کسانی هستند؟
افراد سلطه گر، عاشق تسلط و قدرت هستند.آن ها می خواهند همان کسی باشند که رابطه را به پیش می برد و تصمیم های ریز و درشت را می گیرد.سلطه گر ها اهل بازی برد- باخت هستند؛ یعنی در هر بازی و تعاملی، باید آن ها برنده و فرد مقابلشان بازنده باشد.این افراد از تکنیک به در می گویم تا دیوار بشنود استفاده می کنند و پیام ها را به شکل غیرمستقیم به طرف مقابلشان منتقل می کنند.در پیام غیرمستقیمی که صادر می کنند، مفهوم ضمنی از خشم نهفته است و فرد مقابل به خاطر آشنا بودن با لحن و شیوه نگاه سلطه گر، این خشم را متوجه می شود.
وقتی زور می گوید، شاکی می شوید؟این سکه روی دیگر هم دارد. اگر زن و مردی که سلطه پذیر نیستند، با فردی سلطه گر زندگی کنند و به خاطر اجبار، ترس از تنها شدن یا مسائلی از این دست تسلط همسرشان را بپذیرند، ترکش های این پذیرش اجباری، رابطه شان را دچار مشکل می کند.
ابراز خشم منفعلانه، یکی از واکنش های شایع به این موضوع است. خشمی که منفعلانه بروز می کند، خود را به شکل مخالفت های پنهان و غرولند نشان می دهد. زنی که می داند همسرش انتظار به موقع آماده بودن شام را دارد، خشمش را با بی پاسخ گذاشتن این انتظار نشان می دهد.
شاید او آشکارا با این خواسته همسرش مخالفت نکند، اما یک شب به بهانه نبود ماده غذایی خاص در خانه، یک شب به بهانه بیماری و گریه کردن بچه و شب دیگر هم با عذر و بهانه ای دیگر از آماده کردن غذا طفره می رود.
یا مردی که در ظاهر به همه خواسته های همسرش بله می گوید و از او حساب می برد، با برآورده نکردن نیاز های عاطفی همسرش- مثل توجه نکردن به او یا ابراز نکردن محبت کلامی- خشمش را نشان می دهد و ناخودآگاه از او انتقام می گیرد.
به در می گوید که دیوار بشنود؟
پیام رسانی غیرمستقیم یکی از رفتار های شایع این گونه افراد است. یک فرد در پیامی مستقیم می تواند به فرد مقابلش بگوید: من از تو ناراحتم! در این شیوه پیام رسانی، از ضمایر من و تو استفاده شده و مشخص است که فرد در پیامش چه کسی را خطاب قرار می دهد. همچنین در چنین پیامی مشخص است که فرد به چه موضوعی اشاره می کند. ناراحتی موضوع مشخصی است که فرد در پیامش آن را مطرح کرده است. این در حالی است که در پیام رسانی غیرمستقیم، افراد بیشتر از ضمیر سوم شخص استفاده می کنند و با مثال زدن و حکایت تعریف کردن، موضوع را به شکلی غیرمستقیم طرح می کنند.
گاهی رئیس است، گاهی مرئوس؟
برای اینکه فردی به سلطه گر یا سلطه پذیر تبدیل شود، چند عامل در کنار هم نقش بازی می کنند. شخصیت هر فرد از یک سو تحت تاثیر وارثت است و از دیگر سو تحت تاثیر محیط. شرایط خانوادگی که فرد در آن زندگی کرده، محیط اجتماعی و تجربیاتی که در جریان زندگی داشته، می تواند در تبدیل شدنش به هر کدام ازاین شخصیت ها نقش داشته باشد.
تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا اندازه ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم. برای مثال، همسر سلطه گری که حتی تصمیم های شخصی زندگی همسرش را هم به تنهایی می گیرد، وقتی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابان متوقف می شود، به یک سلطه پذیر تبدیل می شود.
همین فرد ممکن است وقتی رییس یک اداره می شود، دوباره نقش سلطه گر را بازی کند، اما زمانی که در دانشگاه، سر کلاس یک استاد بزرگ می نشیند، دوباره سلطه پذیر شود. با توجه به این موضوع، می توان به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کرد. گفتیم که هر فرد با توجه به شرایطی که در آن قرار می گیرد، سلطه پذیر یا سلطه گر می شود. در چنین وضعیتی می توان گفت که یک زن سلطه پذیر، بعد از ازدواج از همسرش مردی سلطه گر می سازد. در حالی که ممکن بود چنین مردی بعد از ازدواج با یک زن سلطه گر، رفتار های حاکی از قدرت طلبی را نشان ندهد.
درست یا نادرست
اگر با سلطه گر ها ازدواج کنید، کارتان به طلاق می کشد. محققان در بررسی هایشان به یک نتیجه عجیب دست پیدا کردند. آن ها دریافتند که زندگی با یک همسر سلطه گر می تواند دوام رابطه را تضمین کند و حتی به تولد و پرورش فرزندان بیشتر بینجامد. با توجه به بررسی های انجام شده، ازدواج هایی که در آن ها یکی از طرفین سلطه گر بوده از رابطه هایی که برابری و اشتراک نظر در آن ها مبنای تصمیم گیری بوده، دوام بیشتری داشته اند.
در میان همین آشنایان محدودتان، خیلی ها با همسری سلطه گر زندگی می کنند. محققان گفته اند که تقریبا در یک چهام روابط زن و شوهری، یکی از زوج ها سلطه گر بوده است. سلطه پذیر ها قربانی خشونت خانگی می شوند.
از نظر محققان قرار گرفتن در رابطه ای که در آن یکی از طرفین سلطه گر است، الزاما به معنای زندگی در شرایط خشونت آمیز نیست. به عبارت دیگر، در صورتی که فردی که سلطه پذیر نیست، با همسری سلطه گر زندگی کند و به خاطر شرایط خاص و محدودیت هایش به قدرت طلبی او تن دهد، می توان گفت که این فرد قربانی خشونت خانگی شده، اما اگر فردی با سلطه جویی های همسرش مخالفتی نداشته باشد و به خاطر ویژگی های شخصی اش آن ها را آزاردهنده تلقی نکند، نمی توان حرفی از خشونت به میان آورد.
عاقبت زندگی با آدم های سلطه گر، مدام جنگ و دعوا کردن است. با توجه به نتایج اعلام شده، در چنین شرایطی زن و شوهر با آرامش بیشتری در کنار هم زندگی می کنند، کمتر با هم درگیر می شوند و بیشتر به صاحب فرزند شدن تمایل نشان می دهند. منبع: همشهری

ادامه نوشته »

دل بستن به زنی با این خصوصیات اخلاقی اشتباه است

سلامت نیوز: همانطور که برخی از آقایان رفتار های آزاردهنده مشترکی دارند، برخی از رفتار ها نیز در میان خانم ها رایج است که می تواند به رابطه عاطفی آسیب برساند. اگر چه هیچ کس کامل نیست. به گزارش سلامت نیوز به نقل از برترین ها، همانطور که برخی از آقایان رفتار های آزاردهنده مشترکی دارند، برخی از رفتار ها نیز در میان خانم ها رایج است که می تواند به رابطه عاطفی آسیب برساند. اگر چه هیچ کس کامل نیست، اما شما باید به دنبال فردی باشید که حداقل رفتار های مخرب را داشته باشد. آیا رابطه با زنی که حساس است، کنترل گراست، مدام غر می زند، تنبل است و تمام مسئولیت های زندگی را به گردن شما می اندازد، شما را خوشحال می کند؟ همانطور که برخی از آقایان رفتار های آزاردهنده مشترکی دارند، برخی از رفتار ها نیز در میان خانم ها رایج است که می تواند به رابطه عاطفی آسیب برساند. اگر چه هیچکس کامل نیست، اما شما باید به دنبال فردی باشید که حداقل رفتار های مخرب را داشته باشد. آیا رابطه با زنی که حساس است، کنترل گراست، مدام غر می زند، تنبل است و تمام مسئولیت های زندگی را به گردن شما می اندازد، شما را خوشحال می کند؟ اگر زنی که می خواهید برای آینده تان انتخاب کنید، رفتار های مخرب زیر را دارد، بهتر است که کمی محتاط تر قدم بردارید. بیش از اندازه حساس است مردان از زنان خوش خنده و زنانی که نگاه مثبتی به زندگی دارند و می توانند احساسات شان را کنترل کنند، خوششان می آید. از این رو، طبیعی ست که آن ها به زنانی که همه مسائل را به خودشان می گیرند و مدام ناراحت می شوند، علاقه ای ندارند. اگر زنی مدام بخندند و طرف مقابلش را نیز بخنداند جذاب تر است یا زنی که از کوچیک ترین چیزی ناراحت می شود و زانوی غم به بغل می گیرد؟ حس شوخ طبعی برای هر رابطه ای لازم است؛ بنابراین اگر زنی که می خواهید به او نزدیک شوید، روحیه حساسی دارد و حتی با شوخی های شما هم اخم هایش در هم می رود و به شما می گوید که این حرف تو اصلا خنده دار نیست بدانید که راه را اشتباه رفته اید. خیلی زود رابطه را جدی می گیرد هر فردی فضای شخصی خودش را می خواهد. اگر شما به تازگی وارد رابطه شده اید و احساس کردید که طرف مقابلتان خیلی سریع می خواهد همه چیز را پیش ببرد و رابطه را جدی کند، بدانید که او حتی قبل از دیدار و شناخت شما هم برنامه ریزی هایش را کرده است. در واقع این فرد به حریم شخصی شما احترام نمی گذارد و به شما این اجازه را نمی دهد که پله پله پیش بروید، بلکه مدام هل تان می دهد تا پله ها را دو تا یکی پشت سر بگذارید و در نهایت به خواسته او برسید. اگر از این زنان دور باشید، آن ها مدام فکرشان پیش شماست و با تماس هایشان شما را خسته می کنند. اگر جواب زنگ هایشان را ندهید نیز دست بردار نیستند. می توان گفت که آن ها دچار وسواس فکری اند و انتظار دارند که شما در هر شرایطی تمام توجه تان را تنها به او بدهید. کنترل این زنان کمی دشوار است، به خصوص برای مردانی که آزادی عمل می خواهند و نمی توانند تحت تاثیر اصرار های دیگران تصمیم بگیرند. اگر فردی هستید که باید برای شناخت طرف مقابل تان زمان بگذارید و آهسته و مطمئن تصمیم بگیرید، بدانید که چنین زنانی مناسب شما نخواهد بود. چشم و هم چشمی دارد زنانی که چشم و هم چشمی دارند، همیشه به ظاهرشان می رسند، زیرا دوست ندارند که دیگران را بهتر از خودشان ببینند. آن ها می خواهند که همیشه مرکز توجه باشند و شرایطی جز این برایشان عذاب آور است. این رفتار برای اکثر آقایان آزاردهنده است. تصور کنید که شریک زندگی تان مدام در حال رقابت با دیگران باشد. او هر روز خرید کند، هر روز به آرایشگاه برود، وسایل خانه اش را عوض کند، حتی رفتار های خود را تغییر دهد. تا مبادا در مقابل دیگران کم بیاورد. این رفتار ناشی از نداشتن اعتماد به نفس است. او دیگران را مسخره می کند تا خودش را بالا بکشد و احساس بهتری نسبت به خودش داشته باشد. او از دیگران توجه می خواهد، چون فکر می کند که دیگران به او اهمیتی نمی دهند. اگر شما فردی هستید که سرتان در زندگی خودتان است، تحمل این رفتار برایتان سخت خواهد بود. پول پرست است هیچ مردی زن پولکی را دوست ندارد. زنانی که فقط و فقط به پول فکر می کنند، زنانی که میزان علاقه به مرد زندگی شان را تنها با پول می سنجند. اگر برای این زنان خرج کنید، خوب و مهربانند، اما اگر ولخرجی نکنید، از علاقه شان به شما کم می شود. در واقع شما برای او هیچ اهمیتی ندارید، آنچه اهمیت دارد، سرمایه شماست به طوری که اگر روزی جیب تان خالی شود، او نیز شما را ترک خواهد کرد. چیزی که این نوع زنان را خوشحال می کند، عشق نیست، پول است. البته شانس با شماست، زیرا شما از همان قرار اول می توانید این خصوصیت اخلاقی را حدس بزنید. او چقدر از کار، خونه و ماشین شما سوال می کند؟ او چقدر چشم اش به ساعت مچی دست تان است؟ اگر شما از حرکات و رفتار طرف مقابل تان فهمیدید که او پول پرست است، بهتر است که دور یک رابطه عاطفی جدی و سالم را با او خط بکشید. مدام غر می زند آیا چیزی آزاردهنده از این است که فردی مدام دم گوش تان غر بزند و از زمین و زمان گلایه کند؟ غر زدن یکی از رفتار هایی ست که معمولا در زنان یافت می شود. چنین زنانی هیچ گاه نیمه پر لیوان را نمی بینند، آن ها از همه چیز می نالند و حتی در بهترین شرایط هم دست از غر زدن و گلایه کردن بر نمی دارند. تحقیقی نشان داده مردانی که زنان غرغرویی دارند، طول عمر کمتری خواهند داشت؛ بنابراین اگر با زنی رابطه دارید که چنین اخلاقی دارد، بدانید که نه تنها خودش، بلکه سلامتی شما را نیز به خطر می اندازد. تنبل است اگر به فکر یک رابطه جدی با زن زندگی تان هستید، دور زنان تنبل را خط بکشید. زنانی که تنبل اند نه تنها برای زندگی خودشان، بلکه برای شما هم کاری انجام نمی دهند. آن ها دیر از خواب بیدار می شوند، خانه شلوغ و کثیفی دارند و بیشتر وقت شان را در مقابل تلویزیون می گذرانند. در واقع تنها هنر آن ها این است که می دانند پول پدرشان یا حتی پول شما را چگونه خرج کنند. حتی اگر این افراد به دنبال کار روند، در یک جا ثابت نمی مانند و مدام از این شاخه به آن شاخه می پرند. آن ها نه تنها زندگی خودشان، بلکه زندگی شما را هم جدی نمی گیرند. آیا دوست دارید که جز مسئولیت های خودتان، مسئولیت یک فرد دیگر هم بر دوش شما بیفتد؟! رفتار کنترل گرایی دارد شاید در دیدار های اول نتوانید تشخیص دهید که فرد مقابل تان یک آدم کنترل گراست یا خیر، اما هر چه که رابطه تان بیشتر پیش می رود و به بیانی جدی تر می شود، این رفتار نیز خودش را نشان می دهد. چنین زنانی دوست دارند که تمام زندگی طرف مقابل شان را تحت کنترل داشته باشند. از بیرون رفتن ها گرفته تا رابطه با اطرافیان، طرز لباس پوشیدن، حرف زدن و حتی غذایی که می خورید باید مورد تاییدشان باشند. اگر کنترل زندگی شما از دستان چنین زنانی خارج شود، آن ها دیوانه می شوند. آن ها یک سری قوانین ثابتی را برای زندگی خود تعریف کرده اند که به هیچ وجه انعطاف پذیر نیست. آن ها فکر می کنند که جز نقش دوست یا همسر، نقش رئیس هم به عهده دارند. آیا دوست دارید که کنترل زندگی تان را به دست دیگری دهید؟ اگر پاسخ شما منفی است، در انتخاب این مدل زنان دقت بیشتری به خرج دهید.

ادامه نوشته »