خانه / اخبار پزشکی / برنامه عملیاتی مدیریت هزینه ها در آزمایشگاه های پزشکی

برنامه عملیاتی مدیریت هزینه ها در آزمایشگاه های پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک سمیعی، در خصوص برنامه عملیاتی آزمایشگاه مرجع سلامت سال ۹۷ در حوزه درمان، افزود: آزمایشگاه مرجع سلامت همگام با همه حوزه های تخصصی در وزارت بهداشت، با سرلوحه قراردادن «مدیریت هزینه در نظام آزمایشگاه پزشکی و خدمات آن»، راهبردهای ۹ گانه ای را پیشنهاد و سرلوحه خود برای تدوین و اجرای برنامه ها و فعالیت های خود قرار داده است.

وی به تبیین راهبردهای نه گانه پرداخت و گفت: این راهبردهای نه گانه عبارت است از، تجمیع منابع و ایجاد شبکه های آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی، حمایت از برنامه مشارکت خصوصی، دولتی ( PPP : Private Public Partnership )، بازنگری در فهرست خدمات آزمایشگاهی بسته بیمه پایه، مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی (بویژه تجویز منطقی خدمات آزمایشگاهی)، خرید راهبردی خدمت (با تاکید ویژه بر وظیفه سازمان های بیمه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) تضمین کیفیت و نظام اعتباربخشی ملی آزمایشگاه های پزشکی، کنترل بازار وسایل تشخیص آزمایشگاه پزشکی، سطح بندی تخصصی خدمات در آزمایشگاه های پزشکی، ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت در جمهوری اسلامی ایران و در بخش آزمایشگاه.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی معاونت درمان در سال ۱۳۹۷برای حوزه آزمایشگاه و در سطوح ستاد و دانشگاه های علوم پزشکی، بر اساس هدف کلی «دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات سلامت با کیفیت»، تحت عنوان «ایجاد و بهبود شبکه آزمایشگاهی کشور» توسط اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت طراحی و تدوین شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این برنامه، فعالیت هایی در دستور کار است که در بازه های زمانی تعیین شده برای در هر یک از سطوح ستاد و دانشگاه ها انجام خواهد پذیرفت که روز آمد کردن اطلاعات ساختار، عملکرد و منابع آزمایشگاه های حوزه درمان، پایش کیفیت سیستم ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه های بالینی در شبکه آزمایشگاهی دانشگاهی، ابلاغ ویرایش جدید استاندارد وزارت بهداشت برای آزمایشگاه های پزشکی، تدوین چک لیست های نظارتی بر اساس آخرین ویرایش ضوابط و استانداردهای آزمایشگاهی، آموزش ضوابط و ویرایش استانداردهای آزمایشگاههای پزشکی به مسئولین ادارات امور آزمایشگاهها توسط آزمایشگاه مرجع سلامت، بخشی از این فعالیت ها است.

سمیعی به سایر اقدامات برنامه عملیاتی حوزه درمان در حوزه آزمایشگاه ها اشاره کرد و گفت: اجرای آموزش های آبشاری ضوابط و ویرایش جدید استانداردهای آزمایشگاه های پزشکی برای مسئولین فنی و کارکنان آزمایشگاه های پزشکی تحت پوشش، آموزش توجیهی نحوه نظارت بر آزمایشگاه های پزشکی با استفاده از آخرین ویرایش چک لیست نظارتی به ارزیابان و ناظران ادارات امور آزمایشگاه های دانشگاه ها، ثبت (Registry) گنجینه ارزیابان دانشگاه ها( شامل ممیزان و متخصصیمن فنی ( Technical experts )، بازدید و ارزیابی آزمایشگاه های تحت پوشش و ارائه گزارش توسط ادارات امور آزمایشگاهها، تدوین و ابلاغ سند جامع تشکیل شبکه دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی، آنالیز وضعیت سیستم آزمایشگاهی در دانشگاه های منتخب با هدف ساماندهی شبکه دانشگاهی ارائه خدمات آزمایشگاهی با مشارکت بخش غیر دولتی زیر نظر مستقیم معاونت درمان، نیز بخش دیگری از فعالیت های برنامه است.

وی ادامه داد: بهبود محافظت از ایمنی بیمار از طریق ارتقای میکروب شناسی بیمارستانی با شناسایی و اولویت بندی فرآیندها کلیدی، طراحی و اجرای مداخلات برای ارتقاء آزمایشگاه های میکروب شناسی بیمارستانی و نظارت و پایش آزمایشگاه های میکروب شناسی بیمارستانی، انتخاب و اجرای راهبردهای اجرایی مناسب و تعیین شاخص های مرتبط به منظور بهبود مدیریت بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی در سطح بیمارستان ها و ستاد دانشگاه نیز از دیگر فعالیت های برنامه عملیاتی حوزه درمان در حوزه آزمایشگاه ها در سال ۹۷ است.

درباره ی همیار اول

مطالب مرتبط

کاهش ۲۷ درصدی ارز تخصیصی به محصول نهایی دارو

سخنگوی قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: بیش از ۵۱ درصد ارز تخصیصی حوزه دارو به مواد اولیه دارویی تعلق گرفته است.

پاسخی بگذارید