خانه / اخبار پزشکی / سهم ۲۵ درصدی گروه های پرستاری در تولید علم در حوزه سلامت

سهم ۲۵ درصدی گروه های پرستاری در تولید علم در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حضرتی، در مجمع عمومی شبکه تحقیقات پرستاری که در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، اظهار داشت: شبکه مراکز تحقیقاتی یکی از مهم ترین رویدادهای اخیر پرستاری است که مهم ترین هدف آن کمک به حل مشکلات نظام سلامت است.

وی خاطرنشان کرد: سهم گروه های پرستاری در تولید علم در حوزه سلامت ۲۵ درصد بوده و در منطقه نیز، در حوزه تحقیقات پرستاری رتبه سوم را به خود اختصاص داده که این امر جای بسی افتخار است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، ارتقای سطح سلامت مردم در حیطه پرستاری را مهم دانست و تصریح کرد: اهمیت شبکه‌های تحقیقاتی دولتی و یا خصوصی در این است که همه با هم همراه و همسو در یک جهت تلاش کنند و هدف شکل گیری آنها حل مشکلات نظام سلامت باشد.

وی؛ وزارت بهداشت، بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان و جامعه را سه رکن اصلی در شبکه‌های تحقیقاتی دانست و گفت: نباید  شبکه‌ها را متعلق به بخشی از وزارت بهداشت دانست و این با ماهیت وجودی شبکه ها در تناقض است. از طرف دیگر ۹۷ درصد بودجه حوزه سلامت از طریق دولت و از طرف وزارت بهداشت پرداخت می شود، لذا شبکه ها در تعامل با وزارت بهداشت بوده و مستقل از آن نیستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، یادآور شد: شبکه های تحقیقات پرستاری باید اعضای هیات علمی را از همه مراکز پژوهشی و دانشگاهی به همکاری برای حل مشکلات سلامت مردم دعوت کنند و انتظار داریم توسعه شبکه سازی مراکز تحقیقاتی از ۱۶ مرکز موجود تا ۳۰ مرکز افزایش یابد تا شاهد افزایش بهره‌وری تحقیقات در حوزه پرستاری باشیم. 

وی تصریح کرد: با استقرار این شبکه ها و پیاده سازی روش های مناسب و همچنین پژوهش های کاربردی و تجاری سازی دانش، امید است که کیفیت و کمیت پژوهش های علوم پزشکی متحول شده و تاثیر آن در سلامت نمود یابد.

تشریح اهداف شبکه ملی تحقیقات پرستاری، تشکیل هیات موسسه و اهداف راهبردی، نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور، سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی علوم پزشکی، سامانه خبره یاب و ارائه رهنمودهای ارشادی از جمله موضوعاتی بود که در نشست مجمع عمومی شبکه تحقیقات پرستاری مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، با حضور عباس نجاری نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تشکیل شورای راهبردی و انتخاب ریاست این شبکه رای گیری انجام شد و براساس این رای گیری، خانم دکتر اسکویی، رئیس قبلی این شبکه، مجددا به عنوان ریاست شبکه انتخاب شد.

درباره ی همیار اول

مطالب مرتبط

روحانی: امید به زندگی ایرانیان از ۵۶ سال به ۷۶ سال رسیده

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی گفت: در طول چهل سال گذشته امید به زندگی ایرانیان از ۵۶ سال به ۷۶ سال رسیده است.

خانه / اخبار پزشکی / سهم ۲۵ درصدی گروه های پرستاری در تولید علم در حوزه سلامت

سهم ۲۵ درصدی گروه های پرستاری در تولید علم در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حضرتی، در مجمع عمومی شبکه تحقیقات پرستاری که در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، اظهار داشت: شبکه مراکز تحقیقاتی یکی از مهم ترین رویدادهای اخیر پرستاری است که مهم ترین هدف آن کمک به حل مشکلات نظام سلامت است.

وی خاطرنشان کرد: سهم گروه های پرستاری در تولید علم در حوزه سلامت ۲۵ درصد بوده و در منطقه نیز، در حوزه تحقیقات پرستاری رتبه سوم را به خود اختصاص داده که این امر جای بسی افتخار است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، ارتقای سطح سلامت مردم در حیطه پرستاری را مهم دانست و تصریح کرد: اهمیت شبکه‌های تحقیقاتی دولتی و یا خصوصی در این است که همه با هم همراه و همسو در یک جهت تلاش کنند و هدف شکل گیری آنها حل مشکلات نظام سلامت باشد.

وی؛ وزارت بهداشت، بخش خصوصی حوزه بهداشت و درمان و جامعه را سه رکن اصلی در شبکه‌های تحقیقاتی دانست و گفت: نباید  شبکه‌ها را متعلق به بخشی از وزارت بهداشت دانست و این با ماهیت وجودی شبکه ها در تناقض است. از طرف دیگر ۹۷ درصد بودجه حوزه سلامت از طریق دولت و از طرف وزارت بهداشت پرداخت می شود، لذا شبکه ها در تعامل با وزارت بهداشت بوده و مستقل از آن نیستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، یادآور شد: شبکه های تحقیقات پرستاری باید اعضای هیات علمی را از همه مراکز پژوهشی و دانشگاهی به همکاری برای حل مشکلات سلامت مردم دعوت کنند و انتظار داریم توسعه شبکه سازی مراکز تحقیقاتی از ۱۶ مرکز موجود تا ۳۰ مرکز افزایش یابد تا شاهد افزایش بهره‌وری تحقیقات در حوزه پرستاری باشیم. 

وی تصریح کرد: با استقرار این شبکه ها و پیاده سازی روش های مناسب و همچنین پژوهش های کاربردی و تجاری سازی دانش، امید است که کیفیت و کمیت پژوهش های علوم پزشکی متحول شده و تاثیر آن در سلامت نمود یابد.

تشریح اهداف شبکه ملی تحقیقات پرستاری، تشکیل هیات موسسه و اهداف راهبردی، نظام نوین اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور، سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی علوم پزشکی، سامانه خبره یاب و ارائه رهنمودهای ارشادی از جمله موضوعاتی بود که در نشست مجمع عمومی شبکه تحقیقات پرستاری مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، با حضور عباس نجاری نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تشکیل شورای راهبردی و انتخاب ریاست این شبکه رای گیری انجام شد و براساس این رای گیری، خانم دکتر اسکویی، رئیس قبلی این شبکه، مجددا به عنوان ریاست شبکه انتخاب شد.

درباره ی همیار اول

مطالب مرتبط

روحانی: امید به زندگی ایرانیان از ۵۶ سال به ۷۶ سال رسیده

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی گفت: در طول چهل سال گذشته امید به زندگی ایرانیان از ۵۶ سال به ۷۶ سال رسیده است.

پاسخی بگذارید