خانه / اخبار پزشکی / ۴۰ میلیون بیمه شده در ۵صندوق بیمه ای کشور وجود دارد

۴۰ میلیون بیمه شده در ۵صندوق بیمه ای کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی، در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، افزود: دولت سلامت را به عنوان تعهد اول خود انتخاب نموده و باید به این موضوع به عنوان یک فرصت نگاه کرد.

وی ادامه داد: تا کنون ۴۰ میلیون بیمه شده در ۵ صندوق بیمه ای وجود دارد. در سال های گذشته جابه جایی افراد بین بیمه ها وجود داشته و موضوع بدهی بیمه ها به مجموع ارائه خدمت موضوع جدیدی نیست.

موهبتی گفت: در بیمه سلامت تعهدات بر اساس منابع و مصارف است، همچنین آنچه در بیمه بوده و ادامه خواهد یافت، شناخت محرومان واقعی است.

وی ادامه داد: تلاش در جهت رفع همپوشانی و جلوگیری از تولید همپوشانی جدید در پوشش بیمه ها از اقداماتی است که به صورت جدی پیگیری می شود.

موهبتی افزود: از اقدامات مهم کمک کننده معاونت درمان به سازمان های بیمه تدوین راهنماهای بالینی است.

وی گفت: حرکت به سمت الکترونیک کردن خدمات هم جز برنامه های آتی است که مزایای بسیاری دارد، همچنین ایجاد نظارت به صورت سیستمی است.

موهبتی افزود: استحقاق سنجی فرایندی بسیار مهم و لازمی است  که ارائه دهندگان خدمت مکلف به اجرای آن بوده و  بر اساس آن به سه سئوال چه کسی، چه خدمتی و در کجا پاسخ داده می شود.

درباره ی همیار اول

مطالب مرتبط

نخستین مصدوم چهارشنبه سوری امسال یک پلیس بود

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری پایتخت گفت: نخستین مصدوم چهارشنبه سوری امسال که به بیمارستان انتقال یافت یک سرباز وظیفه شناس بود.

پاسخ دهید