خانه / ali

ali

با کدام خواستگارتان خوشبخت می‌شوید

سلامت نیوز:اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، این مطلب را بخوانید. به گزارش سلامت نیوز به نقل از تبیان شاهزاده سوار بر اسب سفیدتان را چطور تصور می کنید؟ مردی که توان خوشبخت کردن شما را دارد، کیست؟ مردی است که به همه خواسته هایتان چشم می گوید؟ یا فرد مقتدری است که همه تصمیم ها را یک تنه می گیرد و با آمدنش، خیالتان را برای همیشه راحت می کند؟ قطعا همه شمایی که این مطلب را می خوانید، مرد رویایی تان را به یک شکل تصویر نمی کنید.

در حالی که سلطه گر ها تنها در کنار فردی بله قربان گو احساس آرامش می کنند. اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، ادامه این مطلب را بخوانید.
با کدام یک خوشبخت می شوید؟
افسانه هایی را که می گویند مرد ها عاشق زن های جسور می شوند یا اینکه هر مردی دوست دارد زنی سر به راه داشته باشد که جز چشم چیزی نمی گوید ، فراموش کنید. این را که یک زن و مرد در کنار هم زندگی خوب و کم تنشی داشته باشند، نمی توان با چنین تعریف های کلی پیش بینی کرد و گفت: اگر هر مردی با یک زن بله قربان گو ازدواج کند خوشبخت می شود.
تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا اندازه ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم.
آنچه می تواند دوام و آرامش یک رابطه را تنظیم کند، مناسب بودن ترکیب یک زوج با یکدیگر است؛ یعنی ممکن است هرکدام از این افراد، در صورت ازدواج با شخص دیگری رابطه ناخوشایند را تجربه کنند، اما در کنار یکدیگر، به دلیل مناسب بودن ترکیب و هماهنگ بودن روحیاتشان با هم، زندگی موفقی را بسازند. آدم ها را از نظر الگوی ارتباط میان فردی به دو گروه می توان تقسیم کرد. یک گروه سلطه گر هستند و گروه دیگر سلطه پذیر. اما نباید فراموش کرد که این الگو های رفتاری را در همه لحظات زندگی و در هر شرایطی به نمایش نمی گذارند.
به عبارت دیگر، افراد سلطه پذیر در همه روابطشان از این الگو استفاده نمی کنند بلکه در رابطه میان فردی با جنس مخالف، این الگو را در پیش می گیرند و ممکن است با وجود چنین روحیه ای در شرایط دیگر، نقش یک سلطه پذیر را بازی کنند. قرار گرفتن فرد سلطه گر، با فرد سلطه پذیر در یک رابطه ترکیب خوبی را ایجاد می کند. شاید دیگران رابطه ای را که مرد در آن سلطه دارد، مردسالارانه خطاب کنند، اما اگر زن این رابطه، سلطه پذیر باشد و نه به خاطر ترس و اجبار، که به خاطر میلش به تحت سلطه قرار گرفتن در آن رابطه بماند، خطری زندگی زناشویی شان را تهدید نمی کند.
شاید از نظر دیگران مرد سلطه پذیر، به اصطلاح مرد زن ذلیلی باشد، اما اگر این مرد هم، نه به خاطر ترس یا اجبار، بلکه به اختیار خود و با میل و رغبت در این رابطه مانده باشد، می توان گفت: ترکیب او با زنی سلطه گر، ترکیبی متناسب و ایده ال است.
سلطه پذیر ها چه کسانی هستند؟
آن ها دوست دارند حمایت شوند و در جست و جوی یک مراقب هستند.سلطه پذیر ها قدرت را در زندگی به دست فرد مقابلشان می دهند تا او زندگی شان را جلو ببرد.آن ها از اینکه کسی به جایشان تصمیم بگیرید یا به آن ها امر و نهی کند، ناراحت نمی شوند.بازی سلطه پذیر ها باخت- برد است. آن ها ترجیح می دهند در یک تعامل و به تعبیری یک بازی، خودشان ببازند و همسرشان برنده همیشگی باشد.
سلطه گر ها چه کسانی هستند؟
افراد سلطه گر، عاشق تسلط و قدرت هستند.آن ها می خواهند همان کسی باشند که رابطه را به پیش می برد و تصمیم های ریز و درشت را می گیرد.سلطه گر ها اهل بازی برد- باخت هستند؛ یعنی در هر بازی و تعاملی، باید آن ها برنده و فرد مقابلشان بازنده باشد.این افراد از تکنیک به در می گویم تا دیوار بشنود استفاده می کنند و پیام ها را به شکل غیرمستقیم به طرف مقابلشان منتقل می کنند.در پیام غیرمستقیمی که صادر می کنند، مفهوم ضمنی از خشم نهفته است و فرد مقابل به خاطر آشنا بودن با لحن و شیوه نگاه سلطه گر، این خشم را متوجه می شود.
وقتی زور می گوید، شاکی می شوید؟این سکه روی دیگر هم دارد. اگر زن و مردی که سلطه پذیر نیستند، با فردی سلطه گر زندگی کنند و به خاطر اجبار، ترس از تنها شدن یا مسائلی از این دست تسلط همسرشان را بپذیرند، ترکش های این پذیرش اجباری، رابطه شان را دچار مشکل می کند.
ابراز خشم منفعلانه، یکی از واکنش های شایع به این موضوع است. خشمی که منفعلانه بروز می کند، خود را به شکل مخالفت های پنهان و غرولند نشان می دهد. زنی که می داند همسرش انتظار به موقع آماده بودن شام را دارد، خشمش را با بی پاسخ گذاشتن این انتظار نشان می دهد.
شاید او آشکارا با این خواسته همسرش مخالفت نکند، اما یک شب به بهانه نبود ماده غذایی خاص در خانه، یک شب به بهانه بیماری و گریه کردن بچه و شب دیگر هم با عذر و بهانه ای دیگر از آماده کردن غذا طفره می رود.
یا مردی که در ظاهر به همه خواسته های همسرش بله می گوید و از او حساب می برد، با برآورده نکردن نیاز های عاطفی همسرش- مثل توجه نکردن به او یا ابراز نکردن محبت کلامی- خشمش را نشان می دهد و ناخودآگاه از او انتقام می گیرد.
به در می گوید که دیوار بشنود؟
پیام رسانی غیرمستقیم یکی از رفتار های شایع این گونه افراد است. یک فرد در پیامی مستقیم می تواند به فرد مقابلش بگوید: من از تو ناراحتم! در این شیوه پیام رسانی، از ضمایر من و تو استفاده شده و مشخص است که فرد در پیامش چه کسی را خطاب قرار می دهد. همچنین در چنین پیامی مشخص است که فرد به چه موضوعی اشاره می کند. ناراحتی موضوع مشخصی است که فرد در پیامش آن را مطرح کرده است. این در حالی است که در پیام رسانی غیرمستقیم، افراد بیشتر از ضمیر سوم شخص استفاده می کنند و با مثال زدن و حکایت تعریف کردن، موضوع را به شکلی غیرمستقیم طرح می کنند.
گاهی رئیس است، گاهی مرئوس؟
برای اینکه فردی به سلطه گر یا سلطه پذیر تبدیل شود، چند عامل در کنار هم نقش بازی می کنند. شخصیت هر فرد از یک سو تحت تاثیر وارثت است و از دیگر سو تحت تاثیر محیط. شرایط خانوادگی که فرد در آن زندگی کرده، محیط اجتماعی و تجربیاتی که در جریان زندگی داشته، می تواند در تبدیل شدنش به هر کدام ازاین شخصیت ها نقش داشته باشد.
تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا اندازه ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم. برای مثال، همسر سلطه گری که حتی تصمیم های شخصی زندگی همسرش را هم به تنهایی می گیرد، وقتی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابان متوقف می شود، به یک سلطه پذیر تبدیل می شود.
همین فرد ممکن است وقتی رییس یک اداره می شود، دوباره نقش سلطه گر را بازی کند، اما زمانی که در دانشگاه، سر کلاس یک استاد بزرگ می نشیند، دوباره سلطه پذیر شود. با توجه به این موضوع، می توان به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کرد. گفتیم که هر فرد با توجه به شرایطی که در آن قرار می گیرد، سلطه پذیر یا سلطه گر می شود. در چنین وضعیتی می توان گفت که یک زن سلطه پذیر، بعد از ازدواج از همسرش مردی سلطه گر می سازد. در حالی که ممکن بود چنین مردی بعد از ازدواج با یک زن سلطه گر، رفتار های حاکی از قدرت طلبی را نشان ندهد.
درست یا نادرست
اگر با سلطه گر ها ازدواج کنید، کارتان به طلاق می کشد. محققان در بررسی هایشان به یک نتیجه عجیب دست پیدا کردند. آن ها دریافتند که زندگی با یک همسر سلطه گر می تواند دوام رابطه را تضمین کند و حتی به تولد و پرورش فرزندان بیشتر بینجامد. با توجه به بررسی های انجام شده، ازدواج هایی که در آن ها یکی از طرفین سلطه گر بوده از رابطه هایی که برابری و اشتراک نظر در آن ها مبنای تصمیم گیری بوده، دوام بیشتری داشته اند.
در میان همین آشنایان محدودتان، خیلی ها با همسری سلطه گر زندگی می کنند. محققان گفته اند که تقریبا در یک چهام روابط زن و شوهری، یکی از زوج ها سلطه گر بوده است. سلطه پذیر ها قربانی خشونت خانگی می شوند.
از نظر محققان قرار گرفتن در رابطه ای که در آن یکی از طرفین سلطه گر است، الزاما به معنای زندگی در شرایط خشونت آمیز نیست. به عبارت دیگر، در صورتی که فردی که سلطه پذیر نیست، با همسری سلطه گر زندگی کند و به خاطر شرایط خاص و محدودیت هایش به قدرت طلبی او تن دهد، می توان گفت که این فرد قربانی خشونت خانگی شده، اما اگر فردی با سلطه جویی های همسرش مخالفتی نداشته باشد و به خاطر ویژگی های شخصی اش آن ها را آزاردهنده تلقی نکند، نمی توان حرفی از خشونت به میان آورد.
عاقبت زندگی با آدم های سلطه گر، مدام جنگ و دعوا کردن است. با توجه به نتایج اعلام شده، در چنین شرایطی زن و شوهر با آرامش بیشتری در کنار هم زندگی می کنند، کمتر با هم درگیر می شوند و بیشتر به صاحب فرزند شدن تمایل نشان می دهند. منبع: همشهری

ادامه نوشته »

دل بستن به زنی با این خصوصیات اخلاقی اشتباه است

سلامت نیوز: همانطور که برخی از آقایان رفتار های آزاردهنده مشترکی دارند، برخی از رفتار ها نیز در میان خانم ها رایج است که می تواند به رابطه عاطفی آسیب برساند. اگر چه هیچ کس کامل نیست. به گزارش سلامت نیوز به نقل از برترین ها، همانطور که برخی از آقایان رفتار های آزاردهنده مشترکی دارند، برخی از رفتار ها نیز در میان خانم ها رایج است که می تواند به رابطه عاطفی آسیب برساند. اگر چه هیچ کس کامل نیست، اما شما باید به دنبال فردی باشید که حداقل رفتار های مخرب را داشته باشد. آیا رابطه با زنی که حساس است، کنترل گراست، مدام غر می زند، تنبل است و تمام مسئولیت های زندگی را به گردن شما می اندازد، شما را خوشحال می کند؟ همانطور که برخی از آقایان رفتار های آزاردهنده مشترکی دارند، برخی از رفتار ها نیز در میان خانم ها رایج است که می تواند به رابطه عاطفی آسیب برساند. اگر چه هیچکس کامل نیست، اما شما باید به دنبال فردی باشید که حداقل رفتار های مخرب را داشته باشد. آیا رابطه با زنی که حساس است، کنترل گراست، مدام غر می زند، تنبل است و تمام مسئولیت های زندگی را به گردن شما می اندازد، شما را خوشحال می کند؟ اگر زنی که می خواهید برای آینده تان انتخاب کنید، رفتار های مخرب زیر را دارد، بهتر است که کمی محتاط تر قدم بردارید. بیش از اندازه حساس است مردان از زنان خوش خنده و زنانی که نگاه مثبتی به زندگی دارند و می توانند احساسات شان را کنترل کنند، خوششان می آید. از این رو، طبیعی ست که آن ها به زنانی که همه مسائل را به خودشان می گیرند و مدام ناراحت می شوند، علاقه ای ندارند. اگر زنی مدام بخندند و طرف مقابلش را نیز بخنداند جذاب تر است یا زنی که از کوچیک ترین چیزی ناراحت می شود و زانوی غم به بغل می گیرد؟ حس شوخ طبعی برای هر رابطه ای لازم است؛ بنابراین اگر زنی که می خواهید به او نزدیک شوید، روحیه حساسی دارد و حتی با شوخی های شما هم اخم هایش در هم می رود و به شما می گوید که این حرف تو اصلا خنده دار نیست بدانید که راه را اشتباه رفته اید. خیلی زود رابطه را جدی می گیرد هر فردی فضای شخصی خودش را می خواهد. اگر شما به تازگی وارد رابطه شده اید و احساس کردید که طرف مقابلتان خیلی سریع می خواهد همه چیز را پیش ببرد و رابطه را جدی کند، بدانید که او حتی قبل از دیدار و شناخت شما هم برنامه ریزی هایش را کرده است. در واقع این فرد به حریم شخصی شما احترام نمی گذارد و به شما این اجازه را نمی دهد که پله پله پیش بروید، بلکه مدام هل تان می دهد تا پله ها را دو تا یکی پشت سر بگذارید و در نهایت به خواسته او برسید. اگر از این زنان دور باشید، آن ها مدام فکرشان پیش شماست و با تماس هایشان شما را خسته می کنند. اگر جواب زنگ هایشان را ندهید نیز دست بردار نیستند. می توان گفت که آن ها دچار وسواس فکری اند و انتظار دارند که شما در هر شرایطی تمام توجه تان را تنها به او بدهید. کنترل این زنان کمی دشوار است، به خصوص برای مردانی که آزادی عمل می خواهند و نمی توانند تحت تاثیر اصرار های دیگران تصمیم بگیرند. اگر فردی هستید که باید برای شناخت طرف مقابل تان زمان بگذارید و آهسته و مطمئن تصمیم بگیرید، بدانید که چنین زنانی مناسب شما نخواهد بود. چشم و هم چشمی دارد زنانی که چشم و هم چشمی دارند، همیشه به ظاهرشان می رسند، زیرا دوست ندارند که دیگران را بهتر از خودشان ببینند. آن ها می خواهند که همیشه مرکز توجه باشند و شرایطی جز این برایشان عذاب آور است. این رفتار برای اکثر آقایان آزاردهنده است. تصور کنید که شریک زندگی تان مدام در حال رقابت با دیگران باشد. او هر روز خرید کند، هر روز به آرایشگاه برود، وسایل خانه اش را عوض کند، حتی رفتار های خود را تغییر دهد. تا مبادا در مقابل دیگران کم بیاورد. این رفتار ناشی از نداشتن اعتماد به نفس است. او دیگران را مسخره می کند تا خودش را بالا بکشد و احساس بهتری نسبت به خودش داشته باشد. او از دیگران توجه می خواهد، چون فکر می کند که دیگران به او اهمیتی نمی دهند. اگر شما فردی هستید که سرتان در زندگی خودتان است، تحمل این رفتار برایتان سخت خواهد بود. پول پرست است هیچ مردی زن پولکی را دوست ندارد. زنانی که فقط و فقط به پول فکر می کنند، زنانی که میزان علاقه به مرد زندگی شان را تنها با پول می سنجند. اگر برای این زنان خرج کنید، خوب و مهربانند، اما اگر ولخرجی نکنید، از علاقه شان به شما کم می شود. در واقع شما برای او هیچ اهمیتی ندارید، آنچه اهمیت دارد، سرمایه شماست به طوری که اگر روزی جیب تان خالی شود، او نیز شما را ترک خواهد کرد. چیزی که این نوع زنان را خوشحال می کند، عشق نیست، پول است. البته شانس با شماست، زیرا شما از همان قرار اول می توانید این خصوصیت اخلاقی را حدس بزنید. او چقدر از کار، خونه و ماشین شما سوال می کند؟ او چقدر چشم اش به ساعت مچی دست تان است؟ اگر شما از حرکات و رفتار طرف مقابل تان فهمیدید که او پول پرست است، بهتر است که دور یک رابطه عاطفی جدی و سالم را با او خط بکشید. مدام غر می زند آیا چیزی آزاردهنده از این است که فردی مدام دم گوش تان غر بزند و از زمین و زمان گلایه کند؟ غر زدن یکی از رفتار هایی ست که معمولا در زنان یافت می شود. چنین زنانی هیچ گاه نیمه پر لیوان را نمی بینند، آن ها از همه چیز می نالند و حتی در بهترین شرایط هم دست از غر زدن و گلایه کردن بر نمی دارند. تحقیقی نشان داده مردانی که زنان غرغرویی دارند، طول عمر کمتری خواهند داشت؛ بنابراین اگر با زنی رابطه دارید که چنین اخلاقی دارد، بدانید که نه تنها خودش، بلکه سلامتی شما را نیز به خطر می اندازد. تنبل است اگر به فکر یک رابطه جدی با زن زندگی تان هستید، دور زنان تنبل را خط بکشید. زنانی که تنبل اند نه تنها برای زندگی خودشان، بلکه برای شما هم کاری انجام نمی دهند. آن ها دیر از خواب بیدار می شوند، خانه شلوغ و کثیفی دارند و بیشتر وقت شان را در مقابل تلویزیون می گذرانند. در واقع تنها هنر آن ها این است که می دانند پول پدرشان یا حتی پول شما را چگونه خرج کنند. حتی اگر این افراد به دنبال کار روند، در یک جا ثابت نمی مانند و مدام از این شاخه به آن شاخه می پرند. آن ها نه تنها زندگی خودشان، بلکه زندگی شما را هم جدی نمی گیرند. آیا دوست دارید که جز مسئولیت های خودتان، مسئولیت یک فرد دیگر هم بر دوش شما بیفتد؟! رفتار کنترل گرایی دارد شاید در دیدار های اول نتوانید تشخیص دهید که فرد مقابل تان یک آدم کنترل گراست یا خیر، اما هر چه که رابطه تان بیشتر پیش می رود و به بیانی جدی تر می شود، این رفتار نیز خودش را نشان می دهد. چنین زنانی دوست دارند که تمام زندگی طرف مقابل شان را تحت کنترل داشته باشند. از بیرون رفتن ها گرفته تا رابطه با اطرافیان، طرز لباس پوشیدن، حرف زدن و حتی غذایی که می خورید باید مورد تاییدشان باشند. اگر کنترل زندگی شما از دستان چنین زنانی خارج شود، آن ها دیوانه می شوند. آن ها یک سری قوانین ثابتی را برای زندگی خود تعریف کرده اند که به هیچ وجه انعطاف پذیر نیست. آن ها فکر می کنند که جز نقش دوست یا همسر، نقش رئیس هم به عهده دارند. آیا دوست دارید که کنترل زندگی تان را به دست دیگری دهید؟ اگر پاسخ شما منفی است، در انتخاب این مدل زنان دقت بیشتری به خرج دهید.

ادامه نوشته »

تبدیل باغ‌ها به باغ‌های مصنوعی

سلامت نیوز:همانطور که می دانیم شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم از همان آغاز فعالیت خود اعلام کرد که بر حفظ باغ ها و فضای سبز پایتخت و نیز لغو مصوبه برج -باغ ها جدیت و تاکید دارد و به همین دلیل مصوبه برج-باغ ها در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۹۶ لغو و حدود دو ماه بعد در اوایل سال ۹۷ ابلاغ شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ،هم اکنون نیز کلیات مصوبه خانه- باغ ها و برخی بندهای آن در شورای اسلامی شهر تصویب شده و بررسی دیگر مفاد آن نیز ادامه دارد.در اینجا لازم است شورای محترم و کمیسیون های تخصصی به چند نکته توجه ویژه داشته باشند. یکی از مهم ترین این نکات توجه به پیوستگی این باغات و تعریفی درست از باغ است. باید توجه داشته باشیم که باغ ها زمانی می توانند به عنوان ریه های تنفسی و منبع تولید اکسیژن تنظیم دمای شهر محسوب شوند که حجم انبوهی از درختان در کنار هم باشند و شرایط به گونه ای باشد که این درختان در مسیر گلباد های ورودی به شهر مستقر شده باشند. از آنجایی که اکثر گلباد های تهران از سمت غرب به تهران وارد می شوند، نقش باغ های کن و فرحزاد و شهرزیبا بسیار مهم است. این باغ ها اکثرا با درخت های توت پوشیده شده اند و فضای بسیار زیبا و هوای بسیار مطلوبی را برای شهروندان فراهم کرده اند به گونه ای که اختلاف دمای هوا در این قسمت از شهر با سایر نقاط شهر کاملا احساس می شود و خنک تر از سایر نقاط شهر هستند و این فقط به دلیل تراکم بالای درختان و پیوستگی این باغات است که باعث می شود جزایر حرارتی کمتری را در غرب تهران شاهد باشیم. ضمن اینکه از نظر سیمای شهری نیز شاهد به وجود آمدن محلاتی زیبا و کوچه هایی با درختان کهن دارای سایه اندازی مناسب برای عابران پیاده و در نتیجه بالا رفتن حس تعلق به مکان برای ساکنان این محلات هستیم. متاسفانه تعریفی که مدیریت شهری در حال حاضر از باغات دارد این است که به چند ده درخت در یک خانه قدیمی باغ گفته می شود و بر همین اساس تصور این است که می توان در میان باغ های به هم پیوسته نیز با تراکم کم مجوز ساخت داد تا مالک تشویق به نگهداری از باغ شود و درختان آن را خشک نکند. حال آنکه این تصمیم باعث تکه تکه شدن باغ ها و بر هم خوردن پیوستگی آنها می شود و در این صورت دیگر آن تاثیر لازم از نظر زیست محیطی را نخواهد داشت، بنابراین لازم است برای باغ های متراکم و به هم پیوسته قوانین خاص خود را وضع و اجرا کنند و تا جای ممکن از ساخت و ساز در این باغ ها پرهیز نمایند و سیاست های تشویقی و حقابه های رایگان را برای آنها در نظر بگیرند تا مانع از بین رفتن ریه های تنفسی شهر شوند. اگر حتی ما برای ۱۵ درصد از باغ مجوز ساخت صادر کنیم، با حمل و نقل مصالح و نخاله ها باعث از بین رفتن سایر درختان باغ خواهیم شد زیرا آن ۱۵ درصد نیاز به راه و مسیر عبور ماشین برای ساکنان دارد و ایجاد مسیر در باغ باعث از بین رفتن تدریجی درختان اصیل باغ و جایگزین شدن آنها با درختان تزیینی خواهد شد. به همین دلیل نتیجه مصوبه جدید خانه- باغ، تبدیل باغ های طبیعی به باغ های مصنوعی و تزیینی خواهد بود و کارایی باغ و نقش آن در تنفس شهر از بین خواهد رفت. همچنین بسیاری از باغات هم اکنون دارای مرز مشخص و تفکیک توسط فنس و دیوار نیستند و این باعث شده است که یکنواختی و پیوستگی و تراکم خود را حفظ کنند در صورتی که حتی اگر مجوز ساخت یک متر هم به مالکان داده شود، به تدریج باغات توسط فنس یا دیوار یا جاده از یکدیگر تفکیک می شوند و هر مالک یک دیوار به دور ملک خود می کشد که این هم باعث بر هم خوردن پیوستگی باغات می شود و به تدریج پهنه های سبز طبیعی تبدیل به چند پارسل سبز تفکیک شده می شوند که هیچ سودی برای شهر و شهروندان ندارند.ما نباید باغ را به باغچه تبدیل کنیم بلکه باید با استفاده از اعتباراتی که از مردم برای طرح ترافیک و ... دریافت می کنیم، برای ساماندهی باغ ها و حمایت و تشویق مالکان خرج کنیم. یکی از بحث هایی که در شورا مطرح است بحث میزان تراکم و میزان سطح اشغال برای ساخت و ساز در باغ ها است در صورتی که اصل ساخت و ساز در باغ اشتباه است و به جای دادن تراکم تشویقی به مالک باید ما به ازای آن زمین هایی را درجایی دیگر از شهر در اختیار مالک قرار دهند ومالکیت باغ به بخش عمومی واگذار شود و اگر باغ به صورت باغ میوه بود، به اشخاص حقیقی اجاره داده شود تا از آن نگهداری و محصول آن برداشت شود و اگر باغ میوه نبود با استفاده از درآمد های حاصل از طرح ترافیک و جرایم آلاینده های هوا، برای حفظ و نگهداری آن اقدام شود. این پیشنهاد و سایر پیشنهاد های موضعی می تواند جایگزین سیاست دیرینه و اشتباه تراکم فروشی و تخریب باغ ها شود. در ضمن پیشنهاد می کنم اعضای شورای شهر و کمیته های تخصصی از باغ های غرب تهران مانند باغات قسمت غربی شهر زیبا ورودی بوستان جوانمردان و باغات کن بازدید داشته باشند و شخصا فضای باطراوت آنجا را تجربه کنند تا به امید خدا منجر به اخذ تصمیمات درستی در این رابطه شود.

ادامه نوشته »

اولین پریود پس از زایمان چه زمانی است و چه تفاوتی با قبل دارد

سلامت نیوز: یازگشت پریود پس از زایمان شما به این بستگی دارد که نوزادتان را خودتان شیر بدهید یا نه و البته درست مثل زندگی شما پریود بعد از بارداری می تواند کمی متفاوت باشد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از سیمرغ، از درخشان شدن پوست تا تجربیات جدید جسمی چیزهای زیادی برای علاقمند شدن به دورا بارداری وجود دارد. یکی دیگر از مزایای دوران بارداری این است که حداقل ۹ ماه از پریود خبری نیست. ولی حتما کنجکاو هستید که چرخه قاعدگی شما پس از زایمان چه زمانی شروع می شود. بازگشت قاعدگی شما به این بستگی دارد که نوزادتان را خودتان شیر بدهید یا نه و البته درست مثل زندگی شما پریود بعد از بارداری می تواند کمی متفاوت باشد. اگر به نوزادتان شیر ندهید پریود شما معمولا ۶ تا ۸ هفته پس از زایمان بازمیگردد ولی اگر به نوزادتان شیر می دهید زمان بازگشت پریود شما متفاوت است. برخی مادران در دوران شیردهی پریود نمی شوند ولی دیگران ممکن است پس از چند ماه پریود شوند. اگر با فاصله کمی از زایمان طبیعی پریود شوید پزشکتان توصیه می کند که از تامپون استفاده نکنید. واژن شما هنوز در حال ترمیم است و تامپون به طور بالقوه می تواند باعث ایجاد آسیب یا عفونت شود. حداقل تا ۶ هفته پس از زایمان مجاز به استفاده از تامپون نیستید و پس از آن با اجازه پزشک می توانید استفاده کنید. چرا پریود زنانی که به نوزادشان شیر نمی دهند زود بر میگردد به طور کلی زنانی که به نوزدشان شیر می دهند به دلیل تغییرات ایجاد شده در هورمون های بدنشان به سرعت پریود نمی شود. پرولاکتین هورمونی است که برای تولید شیر ترشح می شود و هورمون های تولید مثلی را سرکوب می کند. بنابراین تخمک گذاری نخواهید داشت و این روند از پریود شدن شما پیشگیری می ک د. آیا پریود روی شیردهی مادر تاثیر می گذارد؟ هنگامی که پریود شما بازگردد ممکن است شاهد تغییراتی در میزان شیر یا واکنش نوزاد به مصرف شیر مادر شوید. تغییرات هورمونی که سبب ایجاد پریود می شوند می توانند روی شیر مادر تاثیر بگذارند. به عنوان مثال ممکن است شاهد کاهش میزان شیر را تغییر اشتهای کودک شوید. این تغییرات هورمونی بر ترکیب شیر مادر هم اثر می گذارد و طعم شیر را تغییر می دهد با این حال تغییرات بسیار جزئی هستند و نباید بر توانایی تغذیه با شیر مادر اثر بگذارند. پیشگیری از بارداری بعد از زایمان چگونه است برخی افراد از تغذیه با شیر مادر به عنوان یک روش کنترل طبیعی استفاده می کنند. به گفته انجمن متخصصان بهداشت باروری کنتر از یک صدم زنانی که به نوزادشان شیر می دهند باردار می شوند. اگرچه تغذیه با شیر مادر باعث کاهش احتمال باروری می شود ولی تضمین صد در صد نیست. کلید اساسی در تاثیر شیردهی بر پیشگیری از بارداری تغذیه انحصاری است. یعنی به غیر از شیر مادر هیچ مایع یا ماده جامدی به نوزاد داده نمی شود. حتی آب . مکمل ها و ویتامین ها اختلالی ایجاد نکرده و مصرفشان بدون مشکل است. تغذیه با شیر مادر که با این تعریف مطابقت نداشته باشد نمی تواند از شما در برابر بارداری محافظت کند. اگر به نوزادتان شیر می دهید و پریودتان برگشته دیگر در مقابل بارداری محافظت نمی شوید. همچنین لازم است توجه داشته باشید که پیش بینی بازگشت باروری دشوار است چون تخمک گذاری قبل از پریود انجام می شود.. روش های کنترل ایمن و موثر برای زنان شیرده گزینه های غیر هورمونی مانند آی یودی مسی، کاندوم و دیافراگم است. قرص های ترکیبی با دوز کم که حاوی استروژن و پروژستین هستند یا قرص هایی که فقط حاوی پروژستین هستند را با مشورت پزشک می توانید استفاده کنید. پریود بعد از زایمان چقدر می تواند متفاوت باشد اولین پریودی که بعد از زایمان تجربه می کنید مشابه پریودهای قبلی شما نیست. بدن شما باید دوباره خودش را با قاعدگی تنظیم کند و ممکن است برخی تفاوت های زیر را تجربه کنید: گرفتگی ها ممکن است سنگین تر یا سبک تر از قبل شده باشند لخته های خون کوچک خونریزی سنگینتر به نظر می رسد جریان خون قطع و وصل می شود افزایش درد نامنظم شدن طول چرخه قاعدگی پس از زایمان اولین پریود بعد از بارداری ممکن است سنگین تر باشد. همچنین ممکن است به دلیل افزایش قطه دیواره رحم که باید از بین برود با گرفتگی شدیدتری روبرو شوید که این مشکلات در ماه های آینده به احتمال زیاد کاهش پیدا خواهند کرد. در موارد نارد عوارضی مانند مشکلات تیروئید یا آدنومایوز ( ضخیم شدن دیواره رحم ) ممکن است باعث ایجاد خونریزی شدید بعد از بارداری شود. زنان مبتلا به آندومتریوز قبل از باردرای ممکن است پس از زایمان پریودهای سبک تری داشته باشند. پریودهای سبک هم می تواند به علت دو حالت نادر سندرم آشرمن Asherman ( بروز زخم در رحم ) و سندرم شیهان Sheehan ( آسیب غذه هیپوفیز )ایجاد شوند. چه چیزی باعث دردناک شدن پریود پس از زایمان می شود ناخوشایند شدن پریود پس از زایمان می تواند به دلیل ترکیبی از چندین عامل ایجاد شود که عبارتند از : افزایش شدت گرفتگی رحم هورمون های شیردهی بزرگتر شدن حفره رحم بعد از بارداری که باعث می شود مقدار دیواره ی رحم که باید بریزد بیشتر می شود. اگر ترشحات پس از زایمانتان دیگر حالت خون نداشت و نزدیک به هفته ششم بودید و به رنگ کرم یا سفید یا کمی قرمز و رگه ای در آمده بود ولی بازگشت خونریزی را ترجبه کردید احتمالا پریود شده اید. طبق گفته کلینیک کلیولند، چرخه قاعدگی اکثر زنان پس از زایمان مانند قبل ۲۱ تا ۳۵ روز است با خونریزی ۲ تا ۷ روزه.

ادامه نوشته »

کشف ۲۴۰ کیلو تریاک در زیر بار هنداونه

سلامت نیوز:فرمانده انتظامی استان تهران از کشف محموله ۲۴۰ کیلوگرمی تریاک از خودرو تریلی و دستگیری یک قاچاقچی در ورامین خبر داد. سردار"عبدالرضا ناظری" با اعلام این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال مقادیر زیادی مواد مخدر، توسط راننده یک خودرو تریلی دانگ فانگ از مرزهای شرقی کشور با پوشش بار هندوانه ، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر ویژه شرق استان تهران قرار گرفت. وی افزود: پس از مشخص شدن مسیر تردد محموله مواد افیونی، ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و نیز تحقیقات نامحسوس موفق شدند خودرو مزبور را در محدوده محور چرمشهر ورامین شناسایی و طی یک عملیات پلیسی آن را متوقف کنند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، ناظری در ادامه اظهار داشت: ماموران در بازرسی از خودرو که حامل چندین تن هنداونه بود، ۲۴۰ کیلو گرم تریاک را که به صورت ماهرانه ای جاساز شده بود کشف کردند. فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران گفت: در این عملیات یک متهم دستگیر و همراه با پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

ادامه نوشته »

مصوبه مجلس بساط اسیدپاشی راجمع نمی‌کند!

سلامت نیوز:اسیدپاشی یکی از شدیدترین نوع خشونت است که علیه افراد غالبا در پی خصومت شخصی اعمال می شود و نه تنها بخشی از جسم فرد بلکه روح وی و حتی جامعه را نیز دچار آسیب شدید و غیرقابل جبرانی می کند، ضمن اینکه در مواردی که اسید غلیظ بوده و یا به مقدار زیاد پاشیده شود، ممکن است باعث مرگ قربانی هم شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،شاید شناخت ماده ای تحت عنوان اسید قدمت طولانی داشته باشد، اما قطعا اقدام شنیع اسیدپاشی کمتر از ۲۰۰سال قدمت دارد و مجرمان اغلب از اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک و سود سوزآور (هیدروکسید سدیم) استفاده می کنند. محمدعلی اسفنانی نماینده ادوار گفت: افرادی که به دنبال حادثه اسیدپاشی مظلوم علیه واقع می شوند و در این نوع حوادث آسیب اصلی را می بینند دچار مرگ اجتماعی می شوند، چراکه حتی نمی توانند به راحتی در جمع خانوادگی خود حضور پیدا کنند و ازدواج و امکان حیات توام با آرامش برای آنها غیرممکن می شود. رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و فوق تخصص جراحی پلاستیک یکی از کسانی است که سال هاست در حوزه اسیدپاشی مشغول به فعالیت است. کمال فروتن با بیان اینکه حدودا سالانه ۵۲ یا ۵۳نفر قربانی اسیدپاشی در کل کشور داریم که بیشتر آمار ما برای شهرهای تهران و اصفهان است، می گوید: قربانیان از شهرهای دیگر هم برای مداوا به تهران می آیند، مثلا در این مدت اخیر از بابل و تبریز هم برای مداوا به تهران آمده اند. تعداد قربانی های اسیدپاشی سال به سال افزایش پیدا می کند اما نمی توانیم به صورت دقیق بگوییم میزان اسیدپاشی در شهرهای مختلف کشور چه تعداد است. وی ادامه می دهد: آماری که دوسال پیش گرفته شده نشان می دهد که ۵۷ درصد از قربانیان اسیدپاشی زن و ۴۳ درصد مرد هستند. سن متوسط این قربانیان هم ۳۵سال است. تشدید مجازات اسیدپاشی اگرچه مصوبه مجلس در تشدید مجازات اسیدپاشی اقدامی قابل تقدیر است، اما به اعتقاد کارشناسان منوط دانستن آن به احراز قصد افساد فی الارض فرد اسیدپاش، ابهامات زیادی دارد و اجرای آن را سخت تر می کند. در این میان، مخالفت نمایندگان با محدودکردن خرید و فروش اسید بسیاری را بار دیگر برای مبارزه ریشه ای با این معضل ناامید کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن، مصوبه ای را به تصویب رساندند که براساس آن، اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی، فساد فی الارض محسوب شده و از آنجا که براساس قانون مجازات اسلامی، فرد متهم به افساد فی الارض باید اعدام شود، از این پس اسیدپاشی که به قصد ایجاد ناامنی اقدام به اسیدپاشی کند، به اعدام محکوم خواهد شد. اگرچه این اقدام نمایندگان مجلس قابل تحسین است و شاید مرهمی بر دردهای قربانیان اسیدپاشی باشد، اما ابهام هایی را با خود ایجاد می کند؛ از جمله اینکه کدام یک از حوادث اسیدپاشی که تاکنون و طی چندسال اخیر در کشور اتفاق افتاده است مشمول این قانون شده و می توان آن را به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی عنوان کرد. صالح نقره کار، وکیل دادگستری می گوید: زمانی که اسیدپاشی چهره سازمان یافته به خود گرفته و به قصد ایجاد ترس و وحشت در شهروندان و زمینه تهدید امنیت روانی جامعه را فراهم می آورد، تشدید جرم انگاری اسیدپاشی یک ضرورت برای سیاستگذار کیفری در نظام سزادهی است. نقره کار با اشاره به اینکه اقدام تقنینی- تشدیدی مجلس در این مورد قابل تقدیر است، می افزاید: البته بازدارندگی جرم در تغییر سیاستگذاری کیفری امری مشروع و موجه است و قانونگذار به عنوان اعلم عقلا تلاش دارد تناسبی بین جرم و مجازات فراهم و نظام کیفردهی را تنظیم کرده و به هدف بازدارندگی و امتناع زمینه عدم وقوع بزه اصرار کند. ماهیت و کیفیت مجازات اسیدپاشی با این حال، به اعتقاد نقره کار، مصداق افساد فی الارض در قانون مجازات محدود به عناوین خاص و ارکان مادی مجرمانه محدودی ناظر بر حدود شرعی است و به همین دلیل، تعمیم آن به موارد دیگر به مصلحت نیست. به همین دلیل، به اعتقاد او بهتر بود در مورد موضوع اسیدپاشی خارج از عنوان افساد فی الارض کیفرانگاری می شد. این وکیل دادگستری در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه کیفر نتیجه بخش تر و واکنش سزاوارتر نسبت به بزه لزوما خشن تر یا طاقت فرسا نیست، می افزاید: ماهیت و کیفیت مجازات اسیدپاشی که منتهی به جریحه دارشدن افکار عمومی و سلب زندگی شایسته از قربانی است، این اجازه را به قانونگذار می دهد که از ابزارهای تشدیدی قوی تری برای بازدارندگی مجازات بهره گیرد. با این حال، مهم این است که افکار عمومی را در قبال یک عمل قبیح غیرانسانی متقاعد به واکنش متناسب، بایسته و متجانس با زشتی و خسارت برای بزه کند. به همین دلیل، سودمندی کیفر بزه اسیدپاشی برای جامعه آنگاه قابل درک است که آنقدر بازدارنده باشد که افراد بزهکار اجازه نزدیک شدن به این ابزار غیرانسانی را در مرحله خطور ذهنی هم به خود ندهند. به اعتقاد او هدف، اصلاح، درمانگری، بازسازی، بازپذیری و بازسازگاری مجرم نباید در مغایرت با بازخورد کیفر متناسب با جرم تفسیر شود. افزایش آمار اسیدپاشی در این میان، آنچه به اعتقاد برخی کارشناسان باعث افزایش آمار اسیدپاشی در کشور در طول سال های اخیر شده، محدودنبودن خرید و فروش این مایع خطرناک است. به اعتقاد بسیاری، اگر محدودیتی در این حوزه وجود داشت و افراد به راحتی به آن دسترسی نداشتند و ممنوعیتی که برای سایر ابزارهای آسیب رسان وجود دارد در مورد اسید هم وجود داشت، امروز تعداد کمی در جمع قربانیان اسیدپاشی بودند. موضوعی که البته در جلسه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به آن پرداخته شد؛ به طوری که در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی طیبه سیاووشی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادی را برای محدودکردن خرید و فروش اسید مطرح کرد. پیشنهاد سیاووشی این بود کسانی که می خواهند اسید بخرند، باید مدارک هویتی ارائه دهد. او حتی برای همراه شدن نمایندگان دیگر با خود فیلم دو دقیقه ای از قربانیان اسیدپاشی در صحن مجلس به نمایش گذاشت که در آن به سهولت دسترسی به اسید اشاره شده بود. با این حال، نمایندگان با ۶۸رای موافق، ۱۰۲رای مخالف و ۱۰رای ممتنع با پیشنهاد محدودکردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند. این تصمیم در حالی از سوی نمایندگان مجلس گرفته شد که به اعتقاد نقره کار طیف مجازات جرائم عمدی مُنشق از اسیدپاشی اعم از استفاده و خرید و فروش اسید به فراخور رکن مادی آن باید جرم انگاری متناسب شود. مرگ اجتماعی او با اشاره به اینکه مرگ اجتماعی ناشی از رکن خشونت بار و جنایت گونه اسیدپاشی طیفی مخرب از آثار جسمی و روحی را ایجاد می کند، می افزاید: نباید از گستره و عمق این جرم غفلت کرد، بنابراین باید برای شروع به پاشیدن اسید، معاونت، مباشرت و مشارکت در جرم و تسهیل جرم و خرید و فروش اسید نیز جرم انگاری قوی و متجانسی شود تا تاثیر بازدارندگی بیشتری داشته باشد. لذا قانونگذاری اخیر مجلس اقدامی مثبت اما ناکافی است و انتظار می رود نمایندگان مجلس تناسب جرم و مجازات برای همه ارکان جرم را مورد توجه قرار دهند. اسیدپاشی در کدام کشورها شایع تر است؟ اسیدپاشی در کشورهای جنوب آسیا، سابقه ای بیشتر از پنجاه سال ندارد. در افغانستان، در دوران حکومت طالبان مدرسه های دخترانه تعطیل شده و اسیدپاشی بر صورت دختران مدرسه ای مرسوم شده بود. در بنگلادش اسیدپاشی شکلی از خشونت خانگی محسوب می شود. در ایران تقریبا در ۹۰درصد قربانیان اسیدپاشی، زنان هستند، کمااینکه برخی از خواستگارانی که در روابط عاشقانه شکست می خورند با اسیدپاشی بر صورت زن موردنظرشان (به قصد تخریب زیبایی وی) انتقام گیری می کنند، همچنین در کشورهای هند، پاکستان، کامبوج، ویتنام، لائوس، هنگ کنگ، چین، بریتانیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، جاماییکا، عراق، عربستان سعودی و اتیوپی نیز این شیوه انتقام رواج دارد. طبق آمار در بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، ۱۰۵ مورد اسیدپاشی در انگلستان گزارش شده است که از این بین هشتاد درصد قربانیان را زنان تشکیل می دادند. در بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ هم تعداد قربانیان اسیدپاشی در انگلیس ۱۳۰نفر گزارش شد که بیشتر از نیمی از قربانیان را مردان تشکیل می دادند.

ادامه نوشته »

بلوغ زودرس در کمین کودکان ناآرام

سلامت نیوز: قابل توجه است که استرس تأثیر بسیار قوی بر مغز خواهد داشت که خطر ابتلا و ایجاد ویژگی های شخصیتی غیرعادی را نیز افزایش می دهد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از سیناپرس، بر اساس پژوهش های انجام شده توسط محققان، تجربیات تلخ و اضطراب های دوران کودکی بلوغ سریع قشر جلویی مغز و آمیگدالا را افزایش می دهد که در کنترل عواطف در نوجوانی نقش مهمی ایفا می کند. آنا تیبوروسکا از دانشگاه رابوود (Radboud) هلند در این رابطه گفت: از دیدگاه تکاملی و بلوغ، زندگی در یک محیط استرس زا، باعث سریع تر شدن روند پیری خواهد شد. درواقع استرس مانع می شود تا مغز با یک روش انعطاف پذیری به انطباق با محیط دست پیدا کند. بر اساس گفته پژوهشگران، تجربه استرس در دوره های بعدی زندگی همچون اعتمادبه نفس پایین در مدرسه با بلوغ کندتر از هیپوکامپ ناحیه مغز و بخش دیگری از قشر جلویی مغز در سال های نوجوانی ارتباط دارد. تیبوروسکا در ادامه توضیحاتش اظهار داشت: قابل توجه است که استرس تأثیر بسیار قوی بر مغز خواهد داشت که خطر ابتلا و ایجاد ویژگی های شخصیتی غیرعادی را نیز افزایش می دهد. محققان در سال ۱۹۹۸ میلادی این تحقیقات خود را آغاز کرده و ۱۲۰ کودک یک ساله را به همراه پدر و مادرشان موردبررسی قراردادند. آن ها به مدت ۲۰ سال همه جلسات بازی کودکان را با دوستانشان، با والدین و همکلاسی هایشان موردبررسی و مطالعه قراردادند. علاوه بر آن، در طول این دوره این کودکان تحت معاینه MRI نیز قرار گرفتند. این گروه تحقیقاتی، کودکان موردنظر را در دو دوره کودکی (۰ تا ۵ سال) و دوره نوجوانی (۱۴ تا ۱۷ سال) و در دو نوع استرس ناشی از رویدادهای تلخ زندگی و استرس ناشی از تأثیرات منفی محیط اجتماعی موردبررسی قراردادند. آن ها در مطالعات داده های خود این سطوح استرس و اضطراب را به بلوغ قشر جلویی مغز و هیپوکامپ مرتبط دانستند. این مناطق مغز نقش مهمی در عملکرد موقعیت های اجتماعی و عاطفی ایفا کرده و نسبت به استرس حساس هستند. محققان از برخی نتایج این تحقیقات شگفت زده شده اند. آن ها دریافتند که فشار استرس و اضطراب اجتماعی که در دوره بعد بر کودکان وارد می شود باعث کندتر شدن بلوغ آن ها در دوران نوجوانی می شود. تیبوروسکا با توجه به درصد خطا و امکان اشتباه در مطالعات روحی – روانی، گفت: متأسفانه در این مطالعات ما نمی توانیم به طور قطعی اعلام کنیم که استرس و اضطراب باعث چنین اثراتی می شوند؛ اما اسناد و مدارک مبتنی بر مطالعاتی که بر حیوانات انجام می شود، نشان می دهند که احتمالاً این مکانیسم علت آن است. منبع: psychcentral و thehealthsite

ادامه نوشته »

خوراکی‌هایی که عمر دیابتی‌ها را طولانی می‌کند

سلامت نیوز:یکی از مشکلاتی که دیابتی ها با آن مواجه هستند رژیم غذایی متفاوتی است که باید برای جلوگیری از شدت بیماری استفاده کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، همه غذا ها به یک اندازه سالم نیستند، احتمال می رود سبزی ها بر سلامتی تاثیر بیشتری داشته باشد و به طور کلی غذا هایی که شاخص گلیسمی پایین تری دارند برای افراد دیابتی توصیه می شود. غذا ها معمولا حاوی مواد مغذی و مقداری گلیسمی هستند که بر کنترل سلامتی موثر است و سطح قند خون را حفظ می کند. در ادامه ۴ غذایی گه برای دیابتی ها مناسب است معرفی می کنیم. گوجه فرنگی بخورید تا بیماری قلبی نگیرید گوجه فرنگی خام یا پخته حاوی مقدار زیادی لیکوپن است که این ماده به کاهش ابتلا به انواع سرطان و بیماری های قلبی کمک می کند، یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ نشان داد ۲۰۰ گرم گوجه خام معادل یک و نیم گوجه متوسط، به کاهش فشار خون در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ کمک می کند، محققان همچنین دریافتند گوجه فرنگی در کاهش خطرات بیماری قلبی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ موثر است. بلوبری و انواع توت ها گزینه ویژه برای دیابتی ها بلوبری حاوی آنتی اکسیدان های قوی است علاوه بر آن سایر انواع بری ها مقدار زیادی آنتی اکسیدان دارند که به کاهش خطر بیماری های قلبی و سرطان می انجامد همچنین از مشکلات التهابی جلوگیری می کند، توت فرنگی، تمشک و بلک بری بهترین انتخاب برای افراد دیابتی هستند. منابع ویتامین سی برای قندخونی ها گریپ فروت و پرتقال منبع غنی از فیبر هستند و مصرف میوه نسبت به نوشیدن آب آن تاثیر بیشتری بر سلامت دارد، مطالعه ای در سال ۲۰۰۸ نشان داد که مرکبات کم ترین خطر را برای خانم های دیابتی دارد، اما نوشیدن آب میوه منجر به افزایش خطرات می شود، پرتقال به طور متوسط جی آی ۴۰ دارد درحالی که آب پرتقال جی آی ۵۰ دارد، در بین مرکبات کم ترین جی آی راگریپ فروت دارد که میزان آن ۲۵ است. دیابتی ها حبوبات بخورند حبوبات یکی از مواد مغذی طبیعی است که مقدار زیادی فیبر و پروتئین دارد و بهترین انتخاب برای گیاه خواران محسوب می شود، این گروه از افراد با مصرف حبوبات می توانند مواد معدنی مورد نیاز ازجمله منیزیم و پتاسیم را از این خوراکی دریافت کنند، جی آی دانه سویا حدود ۱۶ است که برای دیابتی ها مفید است. مطالعه ای در سال ۲۰۱۲ نشان داد حبوبات بهترین منبع برای کنترل سطح گلیسمی افراد دیابتی نوع ۲ است و منجر به کاهش بیماری های ناشی از عروق کرونری می شود. سلامت پوست و استخوان خود را تضمین کنید ماهی سالمون دارای مقدار زیادی اسید چرب امگا ۳ است که به کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی کمک می کند، این ماهی همچنین حاوی سلنیوم و ویتامین دی است که به سلامت مو، پوست، ناخن و استخوان ها کمک می کند، به دلیل آنکه ماهی و دیگر غذا های پروتئینی کربوهیدرات ندارند، سطح قند خون را کاهش می دهند، افزودن ماهی به رژیم غذایی به گوارش کند غذا ها و احساس سیری کمک می کند. روغن ماهی یکی دیگر از منابع دارای اسید چرب امگا ۳ است که می توان آن را به صورت مکمل های غذایی هم دریافت کرد.

ادامه نوشته »

گزارش یک استعفا

سلامت نیوز: از صبح ۵ شنبه، اخبار غیررسمی و متناقضی پیرامون تقدیم استعفای سیدمحمد بطحایی به رئیس جمهور در آخرین جلسه هیات دولت منتشر و دلایل مختلفی از شرکت در انتخابات مجلس و عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان و ناکامی در رتبه بندی معلمان در سال جاری، برای آن ذکر شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ،معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای اعلام کرد: خبر پذیرش استعفای وزیر آموزش و پرورش که توسط برخی رسانه ها و خبرگزاری ها منتشر گردیده است، تکدیب می شود. خبر استعفای وزیر در شرایطی منتشرشد که ساعاتی قبل از این خبر، توئیتی از بطحایی مبنی بر رایزنی با سازمان امور اداری و استخدامی برای اصلاح حقوق دانشجومعلمان منتشر شد. بطحایی در این توییت هیچ اشاره ای به استعفا نکرده بود. در نهایت در آخرین ساعات روز گذشته، دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیه دو پاراگرافی با تایید خبر استعفا اعلام کرد: به دنبال استعفای بطحایی، رئیس جمهوری نیز پیش از موعد مقرر ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس موافقت کرده است. سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش روز شنبه از طرف ریاست جمهوری اعلام خواهد شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در گفت و گو با بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه یک گفت: روز سه شنبه آقای بطحایی با رئیس دفتر رئیس جمهور تماس گرفتند و از آقای واعظی درخواست کردند تا پایان مدت زمانی که در قانون برای پذیرش استعفا مشخص شده است؛ تا آن زمان رئیس جمهور موافقت خود را اعلام کنند و رئیس جمهور نیز بنا بر درخواست آقای بطحایی با استعفا موافقت کردند. سخنگوی دولت در پایان از انتشار متن استعفای وزیر آموزش و پرورش دولت در روز شنبه ابتدای هفته خبر داد و گفت: البته گمانه زنی هایی را از طیف های مختلف مشاهده کردم، اما هرآنچه که در ذهن آقای بطحایی بوده در نامه استعفا نوشته شده است هر چند برخی منابع آگاه آموزش و پرورش گفتند عدم توجه دولت به اجرای طرح رتبه بندی و پرداخت معوقات دلیل استعفای آقای وزیر بود، اما در نهایت دولت، شرکت در کاندیداتوری مجلس را علت پذیرش استعفا دانست. بر اساس این گزارش، سرپرست وزارتخانه آموزش و پرورش روز شنبه(امروز) از طرف ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره دلایل استعفای بطحایی به تسنیم گفته است: دلیل اصلی این استعفا، مشکلاتی بود که در مسیر آموزش و پرورش وجود داشته از جمله طرح رتبه بندی فرهنگیان که باید طبق قانون اجرا می شد و وزیر هرچه تلاش کرد موفق نشد مصوبه برای انجام آن از دولت بگیرد. وی افزود: مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان از جمله موارد دیگر است که آموزش و پرورش را دچار چالش کرده است. همچنین بخاطر مسائل و حواشی که اخیرا در مدارس پیش آمد نیاز بود تا معلمان پرورشی جذب کند که مجوز این کار را به وزیر ندادند. دولت باید ۱۶۰۰ میلیارد به آموزش و پرورش می داد تا مطالبات فرهنگیان را پرداخت کند و این کار هم انجام نشد و همکاری دولت با بطحایی در شب عید هم همکاری خوبی نبود. مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در توئیتی در واکنش به استعفای سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش نوشت: فارغ از دلایل استعفای وزیر محترم، باید گفت که متاسفانه دولت کمترین توجه را به فرهنگیان داشته است، از عدم اجرای کامل طرح رتبه بندی گرفته تا عدم افزایش حقوق دانشجو معلمان و عدم پرداخت مطالبات معلمین اعزامی به مدارس خارج از کشور و غیره رویکرد دولت به نظام آموزش و پرورش باید تغییر کند . بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید در انتقاد به استعفای بطحایی در صفحه توئیتر خود نوشت: آقای وزیر آ.پ حتی اگر قصد شرکت در انتخابات مجلس داشتید، بهتر بود در واکنش به فجایعی همچون مدرسه غرب تهران و زاهدان و تاکستان، یا براى عذرخواهى از فرهنگیانی که پاسخى براى مطالباتشان نداشتید، استعفا می کردید تا لااقل به عنوان فردی مسئولیت شناس، شانس رای آوردن داشته باشید. طی چهار دهه گذشته با احتساب فعالیت ۱۴ وزیر، عمر وزارت وزرای آموزش و پرورش به طور متوسط نزدیک به ۳ سال است که این میانگین در دولت ۶ ساله روحانی به ۲ سال کاهش می یابد. علی اصغر فانی و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی قبل از بطحایی جامه وزارت آموزش و پرورش را بر تن داشتند.سید محمد بطحایی در دولت دوازدهم و با کسب ۲۳۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۸۸ رای به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم انتخاب شد. و از شهریور ۹۶ تا خرداد امسال سکاندار این وزارتخانه بود. او پیش از این قائم مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز بوده است.بطحایی پیش از این نیز از سوی مجلس تهدید به استیضاح شده بود. سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی روز ۱۳ خرداد ماه در گفت وگو با الف با بیان اینکه طرح استیضاح محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در مجلس تهیه شده، گفته بود: زمانی که اینجانب طرح را امضاء می کردم ۱۵ امضاء داشت. او دلایل استیضاح را چنین بر شمرده بود: اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی مدارس، عزل و نصب ها، عدم رعایت شایسته سالاری، اجرا نکردن قانون مصوب مجلس برای استخدام معلمان حق التدریسی و مشکلات عدیده فرهنگیان.

ادامه نوشته »

ابلاغ پروتکل های آموزشی برای مقابله با پرفشاری فشارخون

سلامت نیوز:عبدالهی گفت: پروتکل های آموزشی در راستای کاهش مصرف نمک و مقابله با پرفشاری خون به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است.

زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه و سلامت وزارت بهداشت در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: مسائل تغذیه می تواند یکی از ریز فاکتور های اصلی بروز فشار خون باشد که در نهایت منجر به ایجاد بیماری های قلبی عروقی و سکته های مغزی در افراد می شود بر همین اساس وزارت بهداشت برنامه های خوبی را در کمپین غربالگری فشار خون در دست اقدام دارد. عبداللهی افزود: میزان مصرف نمک مردم ایران دو برابر مقدار توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است به طوری که WHO به مردم دنیا توصیه کرده که روزانه باید کمتر از ۵ گرم نمک مصرف کنند و این در حالی است که ایرانیان روزانه ۱۰ گرم نمک از طریق روش های مختلفی مصرف می کنند. مدیر دفتر بهبود تغذیه و سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت برای پیشگیری از ابتلا به عارضه فشار خون بالا و بیماری های قلبی عروقی، کاهش مصرف نمک است.

پیشگیری از بروز پرفشاری خون؛ الویت های اصلی وزارت بهداشت

وی بیان کرد: یکی از اولویت های کاری ما در راستای پیشگیری از بیماری فشار خون بالا فرهنگ سازی و اصلاح الگوی غذایی مردم است تا میزان مصرف نمک و حتی قند و چربی مردم در سفره هایشان کاهش پیدا کند، زیرا نمک، قند و چربی سه عامل خطرناک در زمینه بیماری های غیر واگیر مانند سکته های مغزی و قلبی محسوب می شوند. عبداللهی ادامه داد: وزارت بهداشت پروتکل و بسته های آموزشی را به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در زمینه کاهش مصرف نمک و پیشگیری از بیماری های فشار خون و قلبی عروقی و سکته های مغزی ابلاغ کرده است و این پروتکل به طور کلی در راستای اصلاح الگوی غذایی افراد تدوین شده است. مدیر دفتر بهبود تغذیه و سلامت وزارت بهداشت یادآوری کرد: در شرایط فعلی پروتکل های ابلاغی دفتر تغذیه وزارت بهداشت در راستای تغییر سبک زندگی به دست کارشناسان بهداشت محیط رسیده است تا از بروز پرفشاری خون در جامعه جلوگیری شود.

ادامه نوشته »