خانه / همیار اول

همیار اول

علت ۲۰ درصد بوی بد دهان بیماری های مهم سیستماتیک است

رییس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران علت ۲۰ درصد بوی بد دهان را بیماری های مهم سیستماتیک اعلام و شناسایی علت دقیق بوی بد دهان را به دلیل اهمیت درمان بیماری های منشأ آن،بسیار ضروری توصیف کرد.

ادامه نوشته »