• با کدام خواستگارتان خوشبخت می‌شوید

  سلامت نیوز:اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، این مطلب را بخوانید. به گزارش سلامت نیوز به نقل از تبیان شاهزاده سوار بر اسب سفیدتان را چطور تصور می کنید؟ مردی که توان خوشبخت کردن شما را دارد، کیست؟ مردی است که به همه خواسته هایتان چشم می گوید؟ یا فرد مقتدری است که همه تصمیم ها را یک تنه می گیرد و با آمدنش، خیالتان را برای همیشه راحت می کند؟ قطعا همه شمایی که این مطلب را می خوانید، مرد رویایی تان را به یک شکل تصویر نمی کنید.

  در حالی که سلطه گر ها تنها در کنار فردی بله قربان گو احساس آرامش می کنند. اگر می خواهید بفهمید شما و خواستگار هایی که ادعا می کنند توان خوشخبت کردنتان را دارند، به کدام گروه تعلق می گیرید، ادامه این مطلب را بخوانید.
  با کدام یک خوشبخت می شوید؟
  افسانه هایی را که می گویند مرد ها عاشق زن های جسور می شوند یا اینکه هر مردی دوست دارد زنی سر به راه داشته باشد که جز چشم چیزی نمی گوید ، فراموش کنید. این را که یک زن و مرد در کنار هم زندگی خوب و کم تنشی داشته باشند، نمی توان با چنین تعریف های کلی پیش بینی کرد و گفت: اگر هر مردی با یک زن بله قربان گو ازدواج کند خوشبخت می شود.
  تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا اندازه ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم.
  آنچه می تواند دوام و آرامش یک رابطه را تنظیم کند، مناسب بودن ترکیب یک زوج با یکدیگر است؛ یعنی ممکن است هرکدام از این افراد، در صورت ازدواج با شخص دیگری رابطه ناخوشایند را تجربه کنند، اما در کنار یکدیگر، به دلیل مناسب بودن ترکیب و هماهنگ بودن روحیاتشان با هم، زندگی موفقی را بسازند. آدم ها را از نظر الگوی ارتباط میان فردی به دو گروه می توان تقسیم کرد. یک گروه سلطه گر هستند و گروه دیگر سلطه پذیر. اما نباید فراموش کرد که این الگو های رفتاری را در همه لحظات زندگی و در هر شرایطی به نمایش نمی گذارند.
  به عبارت دیگر، افراد سلطه پذیر در همه روابطشان از این الگو استفاده نمی کنند بلکه در رابطه میان فردی با جنس مخالف، این الگو را در پیش می گیرند و ممکن است با وجود چنین روحیه ای در شرایط دیگر، نقش یک سلطه پذیر را بازی کنند. قرار گرفتن فرد سلطه گر، با فرد سلطه پذیر در یک رابطه ترکیب خوبی را ایجاد می کند. شاید دیگران رابطه ای را که مرد در آن سلطه دارد، مردسالارانه خطاب کنند، اما اگر زن این رابطه، سلطه پذیر باشد و نه به خاطر ترس و اجبار، که به خاطر میلش به تحت سلطه قرار گرفتن در آن رابطه بماند، خطری زندگی زناشویی شان را تهدید نمی کند.
  شاید از نظر دیگران مرد سلطه پذیر، به اصطلاح مرد زن ذلیلی باشد، اما اگر این مرد هم، نه به خاطر ترس یا اجبار، بلکه به اختیار خود و با میل و رغبت در این رابطه مانده باشد، می توان گفت: ترکیب او با زنی سلطه گر، ترکیبی متناسب و ایده ال است.
  سلطه پذیر ها چه کسانی هستند؟
  آن ها دوست دارند حمایت شوند و در جست و جوی یک مراقب هستند.سلطه پذیر ها قدرت را در زندگی به دست فرد مقابلشان می دهند تا او زندگی شان را جلو ببرد.آن ها از اینکه کسی به جایشان تصمیم بگیرید یا به آن ها امر و نهی کند، ناراحت نمی شوند.بازی سلطه پذیر ها باخت- برد است. آن ها ترجیح می دهند در یک تعامل و به تعبیری یک بازی، خودشان ببازند و همسرشان برنده همیشگی باشد.
  سلطه گر ها چه کسانی هستند؟
  افراد سلطه گر، عاشق تسلط و قدرت هستند.آن ها می خواهند همان کسی باشند که رابطه را به پیش می برد و تصمیم های ریز و درشت را می گیرد.سلطه گر ها اهل بازی برد- باخت هستند؛ یعنی در هر بازی و تعاملی، باید آن ها برنده و فرد مقابلشان بازنده باشد.این افراد از تکنیک به در می گویم تا دیوار بشنود استفاده می کنند و پیام ها را به شکل غیرمستقیم به طرف مقابلشان منتقل می کنند.در پیام غیرمستقیمی که صادر می کنند، مفهوم ضمنی از خشم نهفته است و فرد مقابل به خاطر آشنا بودن با لحن و شیوه نگاه سلطه گر، این خشم را متوجه می شود.
  وقتی زور می گوید، شاکی می شوید؟این سکه روی دیگر هم دارد. اگر زن و مردی که سلطه پذیر نیستند، با فردی سلطه گر زندگی کنند و به خاطر اجبار، ترس از تنها شدن یا مسائلی از این دست تسلط همسرشان را بپذیرند، ترکش های این پذیرش اجباری، رابطه شان را دچار مشکل می کند.
  ابراز خشم منفعلانه، یکی از واکنش های شایع به این موضوع است. خشمی که منفعلانه بروز می کند، خود را به شکل مخالفت های پنهان و غرولند نشان می دهد. زنی که می داند همسرش انتظار به موقع آماده بودن شام را دارد، خشمش را با بی پاسخ گذاشتن این انتظار نشان می دهد.
  شاید او آشکارا با این خواسته همسرش مخالفت نکند، اما یک شب به بهانه نبود ماده غذایی خاص در خانه، یک شب به بهانه بیماری و گریه کردن بچه و شب دیگر هم با عذر و بهانه ای دیگر از آماده کردن غذا طفره می رود.
  یا مردی که در ظاهر به همه خواسته های همسرش بله می گوید و از او حساب می برد، با برآورده نکردن نیاز های عاطفی همسرش- مثل توجه نکردن به او یا ابراز نکردن محبت کلامی- خشمش را نشان می دهد و ناخودآگاه از او انتقام می گیرد.
  به در می گوید که دیوار بشنود؟
  پیام رسانی غیرمستقیم یکی از رفتار های شایع این گونه افراد است. یک فرد در پیامی مستقیم می تواند به فرد مقابلش بگوید: من از تو ناراحتم! در این شیوه پیام رسانی، از ضمایر من و تو استفاده شده و مشخص است که فرد در پیامش چه کسی را خطاب قرار می دهد. همچنین در چنین پیامی مشخص است که فرد به چه موضوعی اشاره می کند. ناراحتی موضوع مشخصی است که فرد در پیامش آن را مطرح کرده است. این در حالی است که در پیام رسانی غیرمستقیم، افراد بیشتر از ضمیر سوم شخص استفاده می کنند و با مثال زدن و حکایت تعریف کردن، موضوع را به شکلی غیرمستقیم طرح می کنند.
  گاهی رئیس است، گاهی مرئوس؟
  برای اینکه فردی به سلطه گر یا سلطه پذیر تبدیل شود، چند عامل در کنار هم نقش بازی می کنند. شخصیت هر فرد از یک سو تحت تاثیر وارثت است و از دیگر سو تحت تاثیر محیط. شرایط خانوادگی که فرد در آن زندگی کرده، محیط اجتماعی و تجربیاتی که در جریان زندگی داشته، می تواند در تبدیل شدنش به هر کدام ازاین شخصیت ها نقش داشته باشد.
  تصور نکنید که یک فرد سلطه گر در همه شرایط، رفتار های سلطه گرانه را به نمایش می گذارد. همه ما تا اندازه ای هر دوی این ویژگی ها (سلطه گری و سلطه پذیری) را در خود داریم و در هر شرایطی که بتوانیم، از آن ها استفاده می کنیم. برای مثال، همسر سلطه گری که حتی تصمیم های شخصی زندگی همسرش را هم به تنهایی می گیرد، وقتی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابان متوقف می شود، به یک سلطه پذیر تبدیل می شود.
  همین فرد ممکن است وقتی رییس یک اداره می شود، دوباره نقش سلطه گر را بازی کند، اما زمانی که در دانشگاه، سر کلاس یک استاد بزرگ می نشیند، دوباره سلطه پذیر شود. با توجه به این موضوع، می توان به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کرد. گفتیم که هر فرد با توجه به شرایطی که در آن قرار می گیرد، سلطه پذیر یا سلطه گر می شود. در چنین وضعیتی می توان گفت که یک زن سلطه پذیر، بعد از ازدواج از همسرش مردی سلطه گر می سازد. در حالی که ممکن بود چنین مردی بعد از ازدواج با یک زن سلطه گر، رفتار های حاکی از قدرت طلبی را نشان ندهد.
  درست یا نادرست
  اگر با سلطه گر ها ازدواج کنید، کارتان به طلاق می کشد. محققان در بررسی هایشان به یک نتیجه عجیب دست پیدا کردند. آن ها دریافتند که زندگی با یک همسر سلطه گر می تواند دوام رابطه را تضمین کند و حتی به تولد و پرورش فرزندان بیشتر بینجامد. با توجه به بررسی های انجام شده، ازدواج هایی که در آن ها یکی از طرفین سلطه گر بوده از رابطه هایی که برابری و اشتراک نظر در آن ها مبنای تصمیم گیری بوده، دوام بیشتری داشته اند.
  در میان همین آشنایان محدودتان، خیلی ها با همسری سلطه گر زندگی می کنند. محققان گفته اند که تقریبا در یک چهام روابط زن و شوهری، یکی از زوج ها سلطه گر بوده است. سلطه پذیر ها قربانی خشونت خانگی می شوند.
  از نظر محققان قرار گرفتن در رابطه ای که در آن یکی از طرفین سلطه گر است، الزاما به معنای زندگی در شرایط خشونت آمیز نیست. به عبارت دیگر، در صورتی که فردی که سلطه پذیر نیست، با همسری سلطه گر زندگی کند و به خاطر شرایط خاص و محدودیت هایش به قدرت طلبی او تن دهد، می توان گفت که این فرد قربانی خشونت خانگی شده، اما اگر فردی با سلطه جویی های همسرش مخالفتی نداشته باشد و به خاطر ویژگی های شخصی اش آن ها را آزاردهنده تلقی نکند، نمی توان حرفی از خشونت به میان آورد.
  عاقبت زندگی با آدم های سلطه گر، مدام جنگ و دعوا کردن است. با توجه به نتایج اعلام شده، در چنین شرایطی زن و شوهر با آرامش بیشتری در کنار هم زندگی می کنند، کمتر با هم درگیر می شوند و بیشتر به صاحب فرزند شدن تمایل نشان می دهند. منبع: همشهری

  ادامه نوشته »
 • دل بستن به زنی با این خصوصیات اخلاقی اشتباه است

 • تبدیل باغ‌ها به باغ‌های مصنوعی

 • اولین پریود پس از زایمان چه زمانی است و چه تفاوتی با قبل دارد

 • کشف ۲۴۰ کیلو تریاک در زیر بار هنداونه

 • خوراکی‌هایی که عمر دیابتی‌ها را طولانی می‌کند

  سلامت نیوز:یکی از مشکلاتی که دیابتی ها با آن مواجه هستند رژیم غذایی متفاوتی است که باید برای جلوگیری از شدت بیماری استفاده کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، همه غذا ها به یک اندازه سالم نیستند، احتمال می رود سبزی ها بر سلامتی تاثیر بیشتری داشته باشد و به طور کلی غذا هایی که شاخص گلیسمی پایین تری دارند برای افراد دیابتی توصیه می شود. غذا ها معمولا حاوی مواد مغذی و مقداری گلیسمی هستند که بر کنترل سلامتی موثر است و سطح قند خون را حفظ می کند. در ادامه ۴ غذایی گه برای دیابتی ها مناسب است معرفی می کنیم. گوجه فرنگی بخورید تا بیماری قلبی نگیرید گوجه فرنگی خام یا پخته حاوی مقدار زیادی لیکوپن است که این ماده به کاهش ابتلا به انواع سرطان و بیماری های قلبی کمک می کند، یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ نشان داد ۲۰۰ گرم گوجه خام معادل یک و نیم گوجه متوسط، به کاهش فشار خون در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ کمک می کند، محققان همچنین دریافتند گوجه فرنگی در کاهش خطرات بیماری قلبی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ موثر است. بلوبری و انواع توت ها گزینه ویژه برای دیابتی ها بلوبری حاوی آنتی اکسیدان های قوی است علاوه بر آن سایر انواع بری ها مقدار زیادی آنتی اکسیدان دارند که به کاهش خطر بیماری های قلبی و سرطان می انجامد همچنین از مشکلات التهابی جلوگیری می کند، توت فرنگی، تمشک و بلک بری بهترین انتخاب برای افراد دیابتی هستند. منابع ویتامین سی برای قندخونی ها گریپ فروت و پرتقال منبع غنی از فیبر هستند و مصرف میوه نسبت به نوشیدن آب آن تاثیر بیشتری بر سلامت دارد، مطالعه ای در سال ۲۰۰۸ نشان داد که مرکبات کم ترین خطر را برای خانم های دیابتی دارد، اما نوشیدن آب میوه منجر به افزایش خطرات می شود، پرتقال به طور متوسط جی آی ۴۰ دارد درحالی که آب پرتقال جی آی ۵۰ دارد، در بین مرکبات کم ترین جی آی راگریپ فروت دارد که میزان آن ۲۵ است. دیابتی ها حبوبات بخورند حبوبات یکی از مواد مغذی طبیعی است که مقدار زیادی فیبر و پروتئین دارد و بهترین انتخاب برای گیاه خواران محسوب می شود، این گروه از افراد با مصرف حبوبات می توانند مواد معدنی مورد نیاز ازجمله منیزیم و پتاسیم را از این خوراکی دریافت کنند، جی آی دانه سویا حدود ۱۶ است که برای دیابتی ها مفید است. مطالعه ای در سال ۲۰۱۲ نشان داد حبوبات بهترین منبع برای کنترل سطح گلیسمی افراد دیابتی نوع ۲ است و منجر به کاهش بیماری های ناشی از عروق کرونری می شود. سلامت پوست و استخوان خود را تضمین کنید ماهی سالمون دارای مقدار زیادی اسید چرب امگا ۳ است که به کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی کمک می کند، این ماهی همچنین حاوی سلنیوم و ویتامین دی است که به سلامت مو، پوست، ناخن و استخوان ها کمک می کند، به دلیل آنکه ماهی و دیگر غذا های پروتئینی کربوهیدرات ندارند، سطح قند خون را کاهش می دهند، افزودن ماهی به رژیم غذایی به گوارش کند غذا ها و احساس سیری کمک می کند. روغن ماهی یکی دیگر از منابع دارای اسید چرب امگا ۳ است که می توان آن را به صورت مکمل های غذایی هم دریافت کرد.

  ادامه نوشته »
 • تولید نان‌های صنعتی،راهکاری برای کاهش نمک در نان‌ها

 • زولبیا و بامیه قهوه‌ای یا کدر نخورید

تازه های مجله سلامت سبز

همه مصائب شغلی که به عشق بند است/قوانین اجرا نشده حرفه پرستاری کدام است؟

سلامت نیوز: پرستاری حرفه نیست یک عشق است که خدا در دل ما نهاده است، هر کس می خواهد پرستار شود باید عاشق خدمت به بیمار باشد ، این ها حرف های سید عباس کشفی، پرستار بیمارستان ۱۲ بهمن است. او درباره مزایای شغلش با عشق و علاقه صحبت می کند و به خبرنگار آنا می گوید: خدمت به یک انسان بالاترین نعمتی است که خداوند به انسان عطا کرده که این نعمت در پرستاران تجلی یافته است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، کشفی که ۲۵ سال است که به بیماران خدمت می کند، می افزاید: اگر هزار بار دیگر هم متولد شوم باز پرستار می شوم اما هرگز نمی گذارم تنها فرزندم علی پرستار شود. چون معتقدم در این جامعه به پرستاران ظلم های بسیاری می شود. وقتی این جمله را می گوید بغض راه گلویش را می بندد و می گوید: برای پرستار شدن رنج های بسیاری را تحمل کردم، شب های بسیاری تا سحر بر بالین بیمار بیدار ماندم، روزهای پی در پی در اتاق عمل برای خدمت ایستادم و بر خستگی هایم مقاومت کردم، دلم با مرگ هر بیمار شکسته و با بهبودی هر بیمار خستگی هایم را فراموش کردم اما طاقت ندارم فرزندم این سختی ها را تجربه کند. این پرستار شیرین ترین خاطره دوره خدمتش را زنده شدن نوزادی که مرده به دنیا آمده بود، می داند و در این باره می گوید: یادم هست حدود ۱۴ سال پیش در اتاق زایمان پزشک متوجه شد که نوزاد مرده به دنیا می آید اما تیم پزشکی و پرستاران بدون اینکه ناامید شوند تمام تلاش خود را انجام دادند ولی نوزاد مرده به دنیا آمد. تیم حاضر در اتاق عمل هم چنان به فعالیت خود ادامه داد و بعد از ۴۵ دقیقه به یکباره نوزاد جان یافت و زنده شد، هیچ وقت خوشحالی آن روز را فراموش نمی کنم. این خاطره آنقدر برایم شیرین است که من هنوز با این نوزاد که الان نوجوانی ۱۴ ساله است، ارتباط دارم و جویای احوالش می شوم. خاطره تلخی که هیچ وقت فراموش نمی شود کشفی به گونه ای این خاطره را تعریف می کند که انگار نوزاد همین چند دقیقه پیش جان دوباره گرفته است. اما ناگهان شور و اشتیاقش از بیان این خاطره فروکش می کند و ادامه می دهد: اما مرگ یکی از همکارانم حین خدمت یکی از خاطرات تلخی است که هیچ وقت فراموش نمی کنم.بخاطر انتقال ویرووس یک بیماری خطرناک از بیمار به بدن همکارم،متاسفانه یکی از همکاران مان را از دست دادیم. او نداشتن امنیت جانی را یکی از خطرات حرفه پرستاری می داند و می افزاید: بارها شده سوزن حین جراحی یا تزریق به دست یا صورت پرستاران فرو رفته، حین تزریق یا مداوا پرستار با خون بیمار به صورت ناخودآگاه تماس داشته و ... که اینها همه موجب انتقال بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت و یا مرگ آنها شده است. دغدغه های پرستاری کشفی می گوید: شیفت های شبانه پی در پی، اجرایی نشدن تعرفه های خدمات پرستاری، تفاوت درآمد پزشکان و پرستار و به طور کل پایین بودن درآمد پرستاری از جمله مهم ترین مشکلات پرستاران است.پزشک به کمک پرستار یک جراحی را انجام می دهد اما در پایان ماه دریافتی برخی پزشکان میلیون ها تومان و پرستاران یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شود که این مساله به شدت ناراحت کننده است. این پرستار می افزاید: ۲۵ سال است به بیماران خدمت می کنم اما در این مدت ۱۲ سال، زمان تحویل سال جدید کنار خانواده نبودم و در بیمارستان کنار بیماران ماندم و چون همسرم نیز پرستار است این مساله مشکلات ما را دوچندان می کند. همراهی فرزند آقای پرستار با پدر در اتاق عمل کشفی با بیان اینکه فرزندشان نیز شیفت های پرستاری را تجربه کرده است، ادامه می دهد: وقتی علی کوچک بود،شب سال تحویل من و همسرم باید شیفت شب می ماندیم و چون همه اقوام و همکاران درگیر تدارکات سال تحویل بودند، نتوانستیم از آنها بخواهیم از علی مراقبت کنند و یا شیفشتان را با ما تغییر دهند،برای همین من ناچار شدم علی را با خود به بیمارستان ببرم که ناگهان یک جراحی اورژانسی پیش آمد،برای همین ناچار شدم فرزندم را در تخت ویژه کودکان بخوابانم و او را با خود به داخل اتاق عمل ببرم. او ادامه می دهد: علی به سختی های شغل پدر و مادرش عادت کرده و بیش از اینکه کنار ما باشد در مهد کودک و کنار پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ شده است. تنها خواسته از وزیر بهداشت او ادامه می دهد: پرستاری درآمد بسیار اندکی دارد طوری که این میزان حتی جوابگوی مهدکودک فرزندن مان نیز نمی شود برای همین من مجبور هستم گاهی به جای همکاران شیفت بمانم و یا به صورت موقت در کار دوم مشغول شوم که این موضوع برایم بسیار سخت است. کشفی با بیان اینکه پرستاران در معرض ابتلا به بیماری های مختلفی هستند، می افزاید: الان من داروی فشار خون، واریس، تپش قلب و ... مصرف می کنم تا از بروز بیماری پیشگیری کنم زیرا پرستاران به خاطر اینکه مدت طولانی سرپا می ایستند در معرض خطر ابتلا به واریس،فشار خون و ... هستند. تنها خواسته این پرستار از مسئولان وزارت بهداشت در برابر تحمل این همه سختی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است. قوانین فراموش شده پرستاران پرستاران به محض ورود بیمار به بیمارستان، حین درمان و ترخیص با بیمار در ارتباط هستند و برای ارائه خدمت گاهی ناچار می شوند چند روز متوالی به صورت شبانه روز بر بالین بیمار حضور داشته باشند،برای همین علاوه بر مشکلات خانوادگی دچار مشکلات جسمی و روحی فراوانی می شوند و این در حالی است که در کشور ما پرستاران به وضعیت درآمدی خود معترض هستند. طی سالیان متوالی برای بهبود شرایط کاری و معیشتی پرستاران قوانین مختلفی تصویب شد که متاسفانه با گذشت سالیان بسیار از زمان تصویب، هنوز این قوانین به مرحله اجرا نرسیده است که از جمله این قانون می توان به قانون بازنشستگی پیش از موعد پرستاران اشاره کرد که در سال ۱۳۶۸ تصویب و به بیمارستان ها ابلاغ شد. به موجب این قانون پرستاران بخش خصوصی و تامین اجتماعی از ۱۰ سال بخشودگی بهره مند می شوند و پیش از موعد بازنشسته می شوند که این قانون تا سال های اخیر در بیمارستان های خصوصی به خوبی اجرا می شد اما متاسفانه با افزایش بدهی بیمه ها به بیمارستان ها این قانون به سختی و با موانع بسیار در حال اجراست. گفتنی است، پرستاران بخش دولتی نیز به موجب قانون کار از ۵ سال بخشودگی بهره مند می شوند که این مساله نه تنها هیچ وقت اجرا نشده بلکه اخیرا به بهانه کمبود نیرو به اضافه کاری اجباری نیز تبدیل شده است. از دیگر قانون فراموش شده پرستاری می توان به قانون ارتقاء بهروره وری اشاره کرد که این قانون نیز سال ۱۳۸۸ در مجلس تصویب و توسط دولت ابلاغ شد. به موجب این قانون برای ارتقاء بهره وری پرستاران قانون گذار تصویب کرد ساعت حضور پرستاران در بیمارستان ها کاهش یابد که با توجه به وضعیت پرستاران در بیمارستان ها به خصوص بیمارستان های دولتی شاهد آن هستیم که این قانون نیز تنها روی کاغذ مانده است. اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز از مهم ترین مطالبات پرستاران است. این قانون سال ۱۳۸۶ توسط مجلس تصویب شد اما دولت آن را ابلاغ نکرد که اکنون با گذشت ۹ سال از تصویب آن به تازگی اخباری از ارسال تعرفه های این خدمات به شورای عالی بیمه به گوش می رسد. چشم امید به آقای وزیر با این تفاسیر می توان گفت مجلس شورای اسلامی گاهی با پرستاران همراه بود اما در بدنه دولت احساس همراهی وجود نداشته که امید است با تغییراتی که در ساختار وزارت بهداشت ایجاد شده و نگاهی که وزیر بهداشت به پرستاران دارد این قوانین به مرحله اجرا برسد.

ادامه نوشته »